دکتر محمد جواد ظریف با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد

به گزارش نویدتهران،دکتر محمد جواد ظریف با حضور در کاخ الیزه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد.

در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور فرانسه، در خصوص روابط دو جانبه ایران و فرانسه در حوزه های گوناگون و نیز مهمترین مسائل منطقه ای و تحولات بین المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

در این دیدار پیام کتبی دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز تسلیم رئیس جمهور فرانسه شد.