دکتر روحانی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش نویدتهران،حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.