دکتر جهانگیری از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بازدید کرد

به گزارش نویدتهران،معاون اول رییس جمهور از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب مدرن‌ترین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور بازدید کرد.

دكتر اسحاق جهانگيري با حضور در منطقه ويژه اقتصادي لامرد از بخش هاي مختلف پروژه در دست احداث كارخانه توليد آلومينيوم با ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكي بازديد كرد و با توضيحات مدير عامل اين واحد صنعتي در جريان برنامه زمان بندي اتمام كارخانه و ظرفيت توليد آن قرار گرفت.
مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب واقع در منطقه ويژه اقتصادي لامرد كه در حال حاضر ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارد قرار است در فاز اول ۱۰۰ هزار تن شمش آلومينيوم در سال توليد كند .
سرمايه گذاري انجام شده براي اين كارخانه ۵۳ هزار ميليارد ريال و نيز ۶۱۰۲ ميليون يوآن تسهيلات مالي خارجي بوده است.