دکتر وحیدی:

دولت، سفره مردم را به نتیجه مذاکرات گره نمی زند

به گزارش نویدتهران،وزیر کشور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از موضع قدرت در مذاکرات حاضر شده است، گفت: دولت بنا ندارد که سفره مردم را به نتیجه مذاکرات گره بزند .

دکتر وحیدی در مراسم معارفه استاندار خراسان جنوبی با اشاره به این نکته که دیپلمات ارزشمند‌ ما پشتوانه قوی و با قدرت در مداکرات حاضر شده اند، تاکید کرد: دشمن بداند ایران اسلامی‌ و عزتمند تحت هیچ شرایطی تسلیم تهدیدات بی اساس و زورگویی آنان نخواهد شد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: رویکرد دولت سیزدهم این نیست که آب و نان مردم را هم به مذاکرات گره بزند.

وی با بیان اینکه برخی تلاش می کنند مطالبات انباشته شده در گذشته را متوجه دولت سیزدهم کنند که سه ماه از استقرار آن گذشته است، افزود: گویا فراموش کردند که حتی واکسیناسیون مردم را یه مذاکرات گره زده بودند در حالی که این دولت کمتر از دو ماه با موفقیت این اقدام بزرگ را انجام داد.