با رأی نمایندگان؛

دهقان، صادقی مقدم و طحان نظیف اعضای حقوقدان شورای نگهبان شدند

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را تعیین کردند.
انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی برگزار شد که بر این اساس محمد دهقان نقندر با ۲۳۰ رأی، محمدحسن صادقی مقدم با ۱۸۱ رأی و هادی طحان نظیف را با ۱۵۶ رأی از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن، انتخاب شدند.

رئیس قوه قضائیه ۵ کاندیدا برای عضویت در بخش حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که پس از ارائه برنامه ها از سوی این کاندیداها، در نهایت مجلس به ۳ نفر رأی داد.

لازم به ذکر است که علی غلامی از نامزدی حضور در بخش حقوقدانان شورای نگهبان استعفا داد.