دقایقی پیش؛

دهرم لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۳.۷ریشتر دهرم در فارس رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۳.۷
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷ در ۱۴:۵۸:۲۲
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۵-۲۵ ۱۰:۲۸:۲۲
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۵۹ شمالي و ۵۲.۲۰ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
۱۵ كيلومتري دهرم، فارس
۳۱ كيلومتري فراشبند، فارس
۴۶ كيلومتري فيروز آباد، فارس