آیت الله اعرافی:

دنیا مبهوت رسیدن ایران به علوم دانشی در خارج مرزها است

به گزارش نویدتهران،امروز دنیا مبهوت رسیدن ایران به علوم دانشی در خارج مرزها است. در مقام تعلیم و تربیت باید مروج عبور از مرزهای علوم اندیشه ای و دانشی باشیم و اینجا نقش مبلغین بسیار سنگین است.
آیت الله اعرافی امروز در هشتمین دوره آموزشی مبلغان هادیان معرفت مرکز سازمان تبلیغی فرهنگی آینده سازان که در مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران مهدی(عج)قم برگزار شد گفت: زمانی که سخن از علوم انسانی اسلامی می شود، باید قبل از آن سخن از علوم حوزوی کنیم و بدانیم این علوم در حقیقت زیر ساخت علوم انسانی اسلامی است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: اگر مرزهای علوم اسلامی توسعه پیدا نکند در سایر قلمرو علوم انسانی اسلامی دست مان خالی است. برای رسیدن به این امر مهم باید وارد علوم حوزوی تفسیری تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت و فقه تعلیم و تربیت شد و اگر چه در این زمنیه ها فعالیت هایی صورت گرفته، ولی اگر می خواهیم شاهد برکات بیشتری باشیم نیازمند به فعالیت جدی تر هستیم.

امام جمعه قم ادامه داد: امروز مقوله فقه معاصر و مستحدثه از جایگاه خاص ویژه ای برخوردار است و نباید از کنار این مباحث به سادگی گذشت و عبور کرد.

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه در مدت یک و نیم سال مدیریت در حوزه های علمیه، سند چشم انداز حوزه طراحی و برنامه 5 ساله آن به زودی منتشر خواهد شد، اظهار داشت: در ذیل این سند، ده ها پروژه طراحی شده و بعضی از پروژه ها مانند نظام جامع رشته ها و کارویژه روحانیت در مسائل مختلف مسجد، دانشگاه که یکی آموزش و پرورش است و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت: این سند با وجود نواقص؛ اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبلغینی که در قلمرو آموزش پرورش ورود کرده اند، لازم است به سند تحول توجه صددرصد داشته باشند و اگر نقصی وجود دارد تذکر دهند.

آیت الله اعرافی با اشاره به اصول بنیادین موجود در سند تحول افزود: یکی از این اصول، داشتن نگاه رویکرد جامع به سند تحول تعلیم و تربیت است. اگر غیر این باشد، اشتباه است. باید به قواره متوازن تعلیم و تربیت که متشکل از12 ساحت اخلاق اجتماعی و سیاسی است توجه کرد و مبلغ لازم است از این نظام جامع آگاهی داشته باشد و باتوجه به این نظام جامع به تربیت نسل جوان بپردازد. اگر غیر این باشد نمی توان نسل خوبی تربیت کرد.

وی افزود: غفلت از یک بُعد و پرداخت به بُعد دیگر قابل قبول نیست و تنها زمانی تربیت اثر بخش خواهد بود که نظام جامع به سند تحول تعلیم وتربیت باشد.

امام جمعه قم اظهار داشت: اصل دیگر اندیشه تمدنی و بین الملل اسلامی در کنار توجه به نظام تمدنی اسلامی درون کشور است. نسل جوان لازم است از سویی به هویت اسلامی ایران تکیه و توجه کند و از طرفی به اندیشه تمدنی بین الملل اسلامی دقت کند و مهم بشمارد. اگر نسل جدید به نظام جامع نرسد، نتیجه آن این می شود که از هویت اسلامی ایرانی فاصله خواهد گرفت. دراین رابطه باید مربیانی باشند تا این دو وجه را در جوان تقویت کنند.

آیت الله اعرافی افزود: اصل بعدی در تربیت و سند تحول، بخش هنر و ادبیات است که در هویت شخص بسیار اثرگذار است و دشمن برای گمراهی جوان از هنر وادبیات استفاده می کند و اگر نسل جوان با هنر و ادبیات آشنا شود، منحرف نخواهند شد و نقش مبلغ موفق در این موارد می تواند بسیار اثرگذار باشد و با بهره گیری از ادبیات و هنر می تواند جوان را در مسیردرست راهنمایی کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اصل دیگر شناخت علم معاصر غربی است و این علم برگرفته از فلسفه مادی است. مبلغ لازم است دوره های غرب شناسی و شناخت آسیب های آن را بداند تا بتواند در برخورد با جوان به درست کردن ذهنیت او اقدام کند.

امام جمعه قم ادامه داد: کسی منکر پیشرفت علوم پایه غربی نیست ،ولی باید بدانیم این علوم براساس رویکرد حسگرانه و دارای فلسفه مادی و آسیب هایی است و همین امر می طلبد مبلغین از این علم آگاهی بیشتری داشته باشند.

مدیر حوزه های علمیه افزود: اصل بعدی توجه به تربیت خودجوش است. کسی منکر الزامات تربیتی نیست، اما باید پایه تربیت را براساس فطرت قرار داد و به همین دلیل اینجا نقش مبلغ بسیار سنگین است. مبلغ در مسئله تربیت بر اساس تربیت خودجوش و فطری تکیه کند.

وی همکاری و مشارکت مبلغ با مدیر و دانش آموز در امور تربیتی را بسیار مهم برشمرد و افزود: این نقش مشارکت که در اصل سند تحول به آن توجه شده، بسیار مهم و ضروری است و نقش مبلغ این است باید با دانش آموز همکاری و مشارکت داشته باشد تا بتواندبه اهداف تربیتی برسد.

امام جمعه قم اظهار داشت: عبور و توسعه از مرزهای دانش اصل دیگر در سند تحول بنیادین است. این مسئله ای است که دانش آموز باید به آن توجه کند و از مرزهای علمی دانشی عبور کند وبه مرزهای دانشی در دنیا برسد. الان دنیا مبهوت در رسیدن ایران به علوم دانشی در خارج مرزها است. در مقام تعلیم و تربیت باید مروج عبور از مرزهای علوم اندیشه ای و دانشی باشیم و اینجا نقش مبلغین بسیار سنگین است.

آیت الله اعرافی افزود: اصل دیگر، اسلام اجتهادی عقلانی که همان روح سند تحول است، می باشد و درکنار این باید مبلغین با علوم انسانی اسلامی نیز آشنایی داشته باشند.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: امسال تابستان 17 هزار مبلغ درحال گذراندن نظام جامع تربیتی اجتماعی و انسانی و اسلامی و سیر مطالعاتی شهید مطهری هستند و باید به این اصول توجه داشت تا بتوانیم طلبه های زیادی در این عرصه اسلامی سازی علوم انسانی تربیت کنیم.

امام جمعه قم در ادامه با بیان اینکه هر مبلغی برای اثرگذاری لازم است با کتب و منابع علوم انسانی و دینی آموزش و پرورش آشنایی داشته باشد، افزود: همه مبلغان در فضای آموزش و پرورش لازم است کتابهای آموزش و پرورش را بخوانند و آشنایی داشته باشند. برای اثر گذاری بر دانش آموز باید مبانی تربیتی در ارتباط با دانش آموزان را شناخت تا از این طریق بحث تبلیغی را با زیست گره زد.

مدیر حوزه های علمیه افزود: شناخت دنیای مخاطب اصل کلی است و یک اصل این است که بدانیم در چه فضا و منبعی در حال سیرو تحول هستیم.

وی افزود: نکته دیگر مطالعه مستمر درحوزه روشی و دانشی است. توقف در این نوع از علوم جلوی بسیاری از پیشرفت و تحولات را خواهد گرفت. این سیر مطالعاتی در شرایط کنونی بسیار ضروری است و قطعا با مطالعه انسان به آفاقی خواهد رسید و الان دنیا در علوم مختلف درحال تولید است و باید این تولید مورد توجه حوزویان قرار گیرد.