درخواست دکتر وحیدی از مردم برای رعایت صددرصدی پروتکل های بهداشتی

به گزارش نویدتهران،دکتر احمد وحیدی وزیر کشور با بیان اینکه با توجه به قدرت سرایت پذیری سویه امیکرون احتمال افزایش بیماری در کشور وجود دارد؛ خاطرنشان کرد: از مردم عزیز درخواست داریم با تزریق واکسن و استفاده صددرصدی از ماسک اجازه شیوع بیماری را در کشور ندهند.

دکتر احمد وحیدی در سی و دومین نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اینکه خطر شیوع امیکرون با توجه به قدرت سرایت پذیری بالا بسیار جدی است؛ گفت: برای کنترل و مهار این سویه جدید نیازمند رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی به صورت استفاده از ماسک و تقویت روند تزریق دز دوم و در گام بعدی دز سوم هستیم.

وزیر کشور با بیان اینکه کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند زمینه را برای ابتلا و به تبع آن بستری بیشتر بیماری در کشور منجر گردد از عموم مردم عزیز کشور خواست: به شدت مراقبت های بهداشتی را در نظر داشته باشند و اجازه ندهند بیماری در کشور اوج گیرد.

دکتر وحیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در فرایند مراحل پنج گانه طرح هوشمند سازی محدودیت ها قرار داریم؛ خاطرنشان کرد: اجرای موفق طرح هوشمند سازی محدودیت ها به همراهی و عدم عادی انگاری بیماری از سوی مردم نیاز دارد و برای همین همه مراکز از جمله تالارها، رستوران ها، حمل و نقل عمومی، مراکز اداری و اموزشی جملگی باید اصول بهداشتی را رعایت کامل کنند.

وی اضافه کرد: یکی از کارهایی که باید به فوریت برای کنترل و مهار سویه امیکرون اتفاق افتد؛ تسریع در روند واکسیناسیون است و طبق آخرین آمارها میزان تزریق دز سوم واکسن در کشور حدود ۱۷ درصد است که بایستی این آمار ارتقا یابد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه برنامه های فوق العاده در مدارس که امکان تجمع و دورهمی است؛ در شرایط کنونی برگزار نشود؛ گفت: کلاس های درس به خاطر جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می شود.

موضوع نظارت بر سفرهای خارجی از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی بود و در این خصوص گفت: باید افرادی که وارد کشور می شوند تاییدیه های لازم بهداشتی نظیر تزریق دو دز واکسن و پی سی آر منفی بهمراه داشته باشند.

وی در این خصوص گفت: وزارت بهداشت و هلال احمر نظارتهای لازم را در این زمینه بعمل خواهند آورد.

دکتر وحیدی تصریح کرد: دستور کار دیگر نشست امروز قرارگاه نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مترو بود و در این خصوص تاکید شد که نظارت های لازم از سوی عوامل شهرداری به لحاظ تزریق دو دز واکسن و استفاده از ماسک را داشته باشند.

وی اضافه کرد: مقرر شد که سامانه فروش بلیط مترو با سامانه وزارت بهداشت برای مشخص شدن وضعیت تزریق واکسن مسافران مترو لینک شود.

وزیر کشور درخصوص افزایش شهرهای نارنجی و احتمال اعمال محدودیت ها هم گفت: در حال حاضر فقط یک شهر نارنجی در کشور وجود دارد اما در صورت شیوع بیماری و افزایش تعداد شهرهای قرمز، محدودیت ها قابل بازگشت است و برای همین از مردم عزیز درخواست رعایت کامل اصول بهداشتی برای کنترل مطلوب شرایط بیماری در کشور داریم.