دقایقی پیش؛

خوسف لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۴ ریشترخوسف درخراسان جنوبي رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان خراسان جنوبي ، بزرگي ۴.۴
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۲۸ اريبهشت ۱۳۹۷ در ۰۰:۱۶:۴۶
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۵-۱۷ ۱۹:۴۶:۴۶
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۲.۱۸ شمالي و ۵۸.۹۲ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خراسان جنوبي

فاصله‌ها:
۶۶ كيلومتري خوسف، خراسان جنوبي
۸۱ كيلومتري بيرجند، خراسان جنوبي
۸۱ كيلومتري مود، خراسان جنوبي