براساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری؛

خورموج لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۷ریشترخورموج در بوشهر رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان بوشهر ، بزرگي ۴.۷
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۱۶ دي ۱۳۹۷ در ۰۸:۱۸:۰۸
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۱-۰۶ ۰۴:۴۸:۰۸
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۶۱ شمالي و ۵۱.۶۰ شرقي
عمق: ۱۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان بوشهر

فاصله‌ها:
۲۱ كيلومتري خورموج، بوشهر
۲۷ كيلومتري بوشکان، بوشهر
۲۹ كيلومتري شنبه، بوشهر