معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:

خصوصي سازي از سياست هاي قطعي نظام است و همه دستگاهها و اركان نظام بايد از آن حمايت كنند

به گزارش نویدتهران،جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ظهر امروز (سه شنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش رييس سازمان خصوصي سازي درباره نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذار شده توسط آن سازمان به بخش خصوصي، اين گزارش را مفيد و مثبت ارزيابي كرد و با بيان اينكه خصوصي سازي يكي از سياست هاي قطعي نظام است، گفت: لازم است دراين زمينه آسيب شناسي انجام شود تا مشخص شود كه موانع پيش روي خصوصي سازي و واگذاري چيست و آيا اين برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است يا نه؟
معاون اول رييس جمهور همچنين با تاكيد بر اهميت بررسي و ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذار شده، خاطر نشان كرد: ارزيابي عملكرد اين شركت ها و مقايسه روند اداره اين بنگاه ها پيش و پس از واگذاري نشان مي دهد كه آيا واگذاري ها موفق بوده اند يا نه؟
وي از دبيرخانه شورا خواست جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و اتاق بازرگاني و ديگر بخش هاي مرتبط برگزار و با آسيب شناسي واگذاري هاي انجام شده، روند انجام كار خصوصي سازي را مورد ارزيابي قرار دهند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه خصوصي سازي بايد با سلامت كامل انجام شود، تصريح كرد: همه دستگاهها و اركان نظام بايد براي تحقق سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اجراي مناسب خصوصي سازي همكاري و تمام تلاش خود را بكار گيرند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي بهبود عملكرد خصوصي سازي و روند واگذاري ها، اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم تصميم گيري شد كه هيچ واگذاري در قالب رد ديون انجام نشود.
رييس سازمان خصوصي سازي هم در اين جلسه با تاكيد بر اينكه در جريان اجراي برنامه خصوصي سازي و واگذاري ها، تمام مزايده ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصي سازي از هر گونه نظارت استقبال مي كند و با اطمينان اعلام مي نمايد كه در روند واگذاري ها حتي يك مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.
در اين جلسه كه وزير امور اقتصادي و دارايي،‌ دادستان كل كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، رييس سازمان خصوصي سازي گزارشي از نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذار شده توسط آن سازمان ارائه كرد و افزود: مقايسه نتايج كلي حاصل از اجراي مدل ارزيابي عملكرد براي ۹۲ شركت مورد بررسي براي دوره ۳ سال قبل از واگذاري و همه سالهاي پس از واگذاري نشان مي دهد در معيارهاي بررسي شده، ۵۱ درصد از شركت ها رشد عملكرد داشته اند.
رييس سازمان خصوصي سازي همچنين گزارشي از اقدامات مربوط به تصميم جلسه گذشته شورا در خصوص تمديد مهلت يك ماهه براي مشمولان جهت پرداخت مانده مبلغ تخصيصي سهام عدالت ارائه كرد.
نهايي نمودن ميزان سهام و تعداد شركت هاي سرمايه پذير قابل تخصيص به مشمولان سهام عدالت از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت.