قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد:

حمایت وزارت بهداشت از واقعی سازی تعرفه خدمات درمانی

به گزارش نویدتهران،دکتر حریرچی گفت: وزارت بهداشت از هرنوع اقدام در جهت افزایش تعرفه های خدمات درمانی متناسب با تورم استقبال می کند.
دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نامه اخیر وزارت رفاه که در زمینه افزایش تعرفه ها در فضای مجازی منتشر شده است، ادعای مطرح شده در خصوص مخالفت وزارت بهداشت با افزایش تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی را رد کرد و گفت: در طول چهار سال گذشته وزارت بهداشت به طور بسیار شفاف و واضح از واقعی سازی تعرفه خدمات بهداشتی درمانی حمایت کرده است و این وزارتخانه با افزایش تعرفه ها متناسب با تورم حمایت می کند و انتساب هر موضعی به غیر از این به وزارت بهداشت تکذیب می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: موضع ما در زمینه افزایش تعرفه ها و واقعی سازی قیمت خدمات حداقل به اندازه تورم اعلام شده رسمی و بیشتر از این میزان هم برای حرکت به طرف تامین قیمت واقعی خدمات در شورای عالی بیمه کاملا روشن بوده است.
دکتر حریرچی یادآور شد: مرور مواضع وزیر بهداشت و مسئولین این وزارتخانه در مصاحبه های مختلف در این زمینه و مقایسه این موارد با مواضع و موارد اعلامی سایر نهادهای ذی مدخل از جمله سازمان های بیمه گر در مخالفت با افزایش تعرفه های بخش خصوصی و دولتی و طرح سناریوی افزایش صفر درصدی و حتی سناریوی رشد منفی تعرفه ها از سوی این سازمان ها برای هر ناظر منصفی قانع کننده خواهد بود.