دکتر ایرج حریرچی:

حمايت از ترويج تغذيه با شير مادر در ارتقاء سلامت مادران نقش اساسی دارد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه، ترویج تغذیه با شیر مادر یکی از موثرترین سرمایه گذاریها بوده که هر کشوری می تواند برای اطمینان از داشتن جامعه ای سالم تر و کارآمدتر در این زمینه سرمایه گذاری کند، افزود: مدیریت تغذیه با شیرمادر مسئولیت مشترک تیم بهداشتی درمانی ارائه دهندگان مراقبت های مامایی و زنان، مراقبت های کودکان و مشاورین شیردهی است.

دکتر ایرج حریرچی، سخنگو و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با اشاره به اینکه اهميت شير مادر در سلامت و بقای شيرخواران و سلامت دوران نوزادی، كودكي و حتي ميانسالی و سالمندی، در کانون توجه سازمان ها و مجامع بين المللی قرار دارد، اظهار داشت: شعار جهانی امسال تغذیه با شیر مادر، “تغذیه با شیرمادر: زیربنای زندگی سالم” است که بر اهمیت تغذیه با شیرمادر به عنوان بخشی از تغذیه مطلوب، امنیت غذایی، کاهش فقر، زیربنای سلامت و بقای زنان و کودکان تاکید شده است.

معاون کل وزارت بهداشت، تصریح کرد: شیرمادر به عنوان راه حلی برای کاهش سوء تغذیه، ناامنی غذایی و فقر که سدی در برابر توسعه پایدار هستند، شناخته می شود.

به گفته دکتر حریرچی، حمايت از ترويج تغذيه با شير مادر كه از اولويت های بهداشتی سازمان های بين المللی است و سلامت كودك را در كوتاه مدت و بلندمدت ارتقاء می دهد، در ارتقای سلامت مادران نقش اساسی داشته و دستيابی به اهداف توسعه پایدار را نیز تسهیل می کند.

وی با بیان اینکه، ترویج تغذیه با شیر مادر یکی از موثرترین سرمایه گذاریها بوده که هر کشوری می تواند برای اطمینان از داشتن جامعه ای سالم تر و کارآمدتر در این زمینه سرمایه گذاری کند، ادامه داد: مدیریت تغذیه با شیرمادر مسئولیت مشترک تیم بهداشتی درمانی ارائه دهندگان مراقبت های مامایی و زنان، مراقبت های کودکان و مشاورین شیردهی است.

سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: خدمات جامع و هماهنگی بین مراقبت های بارداری، بیمارستان های دوستدار کودک، مراقبت های پس از ترخیص و دوره ای کودکان و مادران، باید برقرار و در دسترس بوده و علاوه بر آن، به صورت پیوسته، با محوریت خانواده و توام با محبت و جلب مشارکت آنان باشد و از نظر فرهنگی نیز موثر واقع شود.

سخنگوی وزارت بهداشت بر نقش مهم پزشکان در کسب اعتماد مادران تاکید کرد و گفت: باید متخصصین کودکان تسلط خود را در مورد تغذیه با شیرمادر و مدیریت مشکلات آن ارتقاء دهند. البته یک مانع بزرگ ترویج تغذیه با شیرمادر، ناکافی بودن آموزش و مهارت های پزشکان در امر تغذیه با شیرمادر است.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، حفظ دستاوردهای اجرای اين برنامه و ارتقای فرهنگ تغذيه با شيرمادر مستلزم نظارت مستمر بر اجرای قانون شيرمادر و تقویت آن، ارتقای عملكرد اجرای ده اقدام دوستدار کودک در بيمارستان ها، مشاوره موثر با مادران و حل مشكلات شيردهی و حمايت از آنان توسط پزشكان و كاركنان بهداشتی درماني ماهر و آموزش ديده است كه بايد با حمايت های كارفرمايان، سازمان ها و خانواده ها برای ايجاد محيط كار و جامعه ای دوستدار مادر و كودك تكميل شود.

دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: علاوه بر گسترش و تقويت فعاليت های عمده اي كه در 27 سال گذشته در برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر صورت گرفته، آنچه که مورد نياز است، افزايش تعهد، سرمايه گذاري، ابداع و هماهنگی بخش های مرتبط جامعه برای اتخاذ سياستی جامع و ادغام يافته به منظور حفظ، حمايت و ترويج تغذيه با شيرمادر به عنوان يك استراتژی منحصر بفرد و هزينه اثربخش جهت ارتقای بقای كودك و كاهش بار بيماری های دوران كودكی و پرورش نسلی سالم تر و كارآمدتر است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به کاهش 7 درصدی سزارین در کشور، گفت: در حال حاضر باید این میزان سزارین، کاهش بیشتری داشته باشد، چراکه هنوز در این زمینه با وضعیت ایده آل، فاصله داریم.

وی با تاکید بر این که ارتقای سلامت کودک باید از قبل از تولد صورت گیرد، افزود: مادران به عنوان مسئولین تغذیه خود و خانواده شان نیازمند حمایت خانواده و جامعه هستند و باید مادر از نوزاد و خانواده و جامعه از مادر و نوزاد حمایت کنند. همچنین سازمان های مردم نهاد می توانند به منظور ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر، در این زمینه همکاری داشته باشند.

دکتر حریرچی با بیان اینکه برای موفقیت بیشتر در شیردهی توسط مادران، آموزش امری لازم و ضروری است، افزود: ناکافی بودن آموزش های لازم برای تغذیه با شیر مادر، می تواند مانعی برای شیر دادن مادران به نوزاد خود باشد.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به نقش مهم ماماها در سلامت مادران و تغذیه نوزاد با شیر مادر، اظهار داشت: در مراکز جامع سلامت، پایگاه های بهداشتی مشاوران برای آموزش با شیر مادر حضور دارند.

دکتر حریرچی در ادامه یکی از مشکلات مادران را ترخیص زودهنگام از بیمارستان به همراه نوزاد خود بیان کرد و عنوان کرد: به دلیل کمبود تخت، داشتن بار مالی برای خانواده و یا عدم پذیرش بیمه ممکن است ترخیص مادران نسبت به کشورهای توسعه یافته زودتر صورت گیرد که این مساله می تواند برای مادر مشکلاتی ایجاد کند.

وی در پایان با بیان اینکه 1.6 تخت به ازای هزار جمعیت وجود دارد، خاطرنشان کرد: میانگین مدت بستری در کل بیمارستان های کشور 2.8 است و سرانه بستری 118 در هزار نفر در طول سال است.