دكترعباس كدخدايي:

حماسه نهم دي،‌ روز حركت عظيم مردم بصير، شجاع و آگاه در پاسداري از نظام بود

 

%da%a9%d8%af%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8cسخنگوي شوراي نگهبان: حماسه نهم دي‌ماه، به عنوان روز حركت عظيم مردم بصير، شجاع و آگاه در پاسداري از نظام مقدس اسلامي، در تاريخ ماندگار خواهد شد.

دكتر كدخدايي در نشست خبري امروز خود، ضمن گرامي‌داشت حماسه نهم دي‌ماه و با تبريك ميلاد حضرت عيسي و آغاز سال نو ميلادي به هموطنان مسيحي و مسيحيان سراسر جهان؛ در توضيح مصوبات دريافتي از سوي مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت‌، اظهار داشت: مجموعا ۳۸ مصوبه از سوي مجلس محترم به شوراي نگهبان ارسال شده است كه ۱۱ مورد آن مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به گزارش نویدتهران، دكتر كدخدايي افزود: «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواكي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد»، «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي»، «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك»، «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي»، «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني»، «لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان»، «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن»، «لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره»، «لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان»، «لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعه سي بر روي رودخانه ارس» و «طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در با بيان ايرادات شكلي و محتوايي شوراي نگهبان در مورد «لايحه احكام دائمي برنامه توسعه كشور» گفت: اين لايحه كه با ۸ ايراد از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بود، در مجلس محترم مورد اصلاحات واقع شد كه در دستور كار اين هفته شوراي نگهبان براي اظهارنظر قرار مي‌گيرد.
دكتر كدخدايي افزود: «لايحه موافقتنامه پاريس» كه بسيار مفصل و مطول است به دليل عدم ارسال پيوستهاي اين موافقتنامه از سوي اعضاي شوراي نگهبان داراي ابهام و ايراد شكلي تشخيص داده شد و «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور»؛ به دليل تعيين دريافت «خسارت تأديه» از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع مقدس تشخيص داده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان» را به دليل امكان اصلاحات بعدي در موافقتنامه، مغاير اصل ۷۷ قانون اساسي و «طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي» را داراي ابهام معرفي كرد و در مورد «لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي‌زبانان»‌ تصريح كرد: به دليل عدم ذكر هيأت امنا در اركان سازمان، اين لايحه از سوي اعضاي شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع و اصل ۴ قانون اساسي شناخته شد.
دكتر كدخدايي در ادامه با بيان اينكه پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به استعلام ديوان عدالت اداري در رابطه با بازاريابي شبكه‌اي، ناظر به سؤال درباره «اكل مال به باطل» بوده است، تأكيد كرد: فقهاي محترم موارد سؤال را في‌نفسه خلاف موازين شرع نشناختند و در مورد بازاريابي شبكه‌اي اظهارنظري نداشتند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و تعيين ۱۵هيأت استاني، ابراز اميدواري كرد؛ هيأت نظارت بر انتخابات ساير استانها نيز در جلسه اين هفته هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، مشخص شوند.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نشست خبري در پاسخ به اين سؤال كه آيا صندوقهاي رأي الكترونيك مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است يا خير، افزود: ما همكاري خوبي با دوستانمان در وزارت كشور داريم و مكاتباتي نيز انجام شده كه خوشبختانه اين همكاري‌ها رو به جلو است. البته درباره اين صندوقها هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و درباره استفاده در تعدادي از حوزه‌ها نيز منتظر نظر نهايي كارشناسان وزارت كشور و شوراي نگهبان هستيم.
دكتر كدخدايي در همين زمينه تصريح كرد: به دوستان وزارت كشور اعلام شده، استفاده از صندوق الكترونيك در اانتخابات شوراها، نبايد انتخابات رياست جمهوري را تحت الشعاع قرار دهد. درباره احراز هويت راي‌دهندگان به صورت الكترونيكي، نيز اعلام كرده‌ايم كه به شرط تامين امنيت سامانه، احراز هويت مي‌تواند در همه حوزه‌ها به صورت الكترونيك صورت گيرد كه بر اين اساس در وزارت كشور نيز در تلاش هستند كه اين مسئله را عملياتي كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه نظر شوراي نگهبان با توجه به بررسي طرحي در مجلس درباره حقوقهاي نجومي چيست، گفت: تا زماني كه مصوبه‌اي از سوي مجلس به شوراي نگهبان درباره حقوقهاي نجومي ارسال نشود نمي‌توانيم اعلام نظر كنيم. اما اصل اينكه حقوقهاي نجومي در جامعه خلاف بوده، روشن است و اميدواريم كه تكرار نشود و مجلس هم بتواند سازوكارهاي روشني براي آن مدنظر قرار دهد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره جمع‌بندي نظرات نخبگان و اساتيد دانشگاه در مورد «سياست‌هاي كلي انتخابات» با توجه به فراخوان اين نهاد اظهار داشت: استقبال خوبي از اين فراخوان شده است و همكاران ما در پژوهشكده شوراي نگهبان، مشغول بررسي نظرات هستند و پيش‌بيني مي‌شود كه ظرف دو هفته آتي نتايج بررسي‌ها اعلام شود.
دكتر كدخدايي درباره اظهارات دادستان كل كشور مبني بر اعلام امكان تقلب در انتخابات از سوي آقاي هاشمي در گذشته، گفت: ما سياسي نيستيم. آنچه مربوط به گذشته است، گذشته و دوستان مي توانند اعلام نظر كنند. ان شاء الله از اين اتفاقات ديگر نخواهد افتاد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه آيا فعاليتهاي جبهه‌ها و گروههايي كه بدون مجوز اعلام موجوديت مي‌كنند، در بررسي صلاحيتها مد نظر قرار مي‌گيرد، گفت: اگر تبليغات خلاف واقع و زودهنگام باشد، شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها آن را مد نظر قرار مي‌دهد؛ اما بايد توجه داشت اين موضوع بيشتر متوجه وزارت كشور است و آنها مي‌توانند طبق قانون با اين موضوع برخورد كنند.
وي درباره منشور «حقوق شهروندي» رئيس‌جمهور و موضع‌گيري يكي از اعضاي شوراي نگهبان در اين رابطه افزود: تا زماني كه مصوبه‌اي از سوي مجلس و هيأت وزيران به شوراي نگهبان نرسد ما فارغ از اظهارنظر هستيم اما اعضاي شوراي نگهبان آزاد هستند نظرات شخصي خود را در اين خصوص اعلام كنند.
دكتر كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا لايحه اصلاح قانون انتخابات به انتخابات رياست‌جمهوري مي‌رسد يا خير، گفت: با توجه به اينكه مجلس محترم هنوز مشغول بررسي لايحه برنامه ششم توسعه است و بعد از آن لايحه بودجه سال ۹۶ در دستور كار قرار دارد، عملاً فرصتي باقي نمي‌ماند. البته از سوي مجلس عنوان شده است كه بخشهايي از سياستهاي كلي انتخابات در قالب طرحي در مجلس بررسي و به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر يكي از اعضاي شوراي نگهبان مبني بر ورود اين نهاد به حوزه اجرا علاوه بر نظارت بر انتخابات، تصريح كرد: در رابطه با نظرات شخصي اعضاء، از من اظهارنظر نخواهيد، شوراي نگهبان معتقد است بر اساس قانون اساسي وظيفه نظارتي دارد و بر همين مبنا نيز به انتخابات ورود مي‌كند.
دكتر كدخدايي درباره تعيين مصاديق رجل سياسي و امكان حضور بانوان اظهار داشت: ثبت‌نام همه افراد از جمله بانوان در انتخابات آزاد است، البته ما هنوز در شوراي نگهبان درباره مصاديق و شاخص‌هاي رجال مذهبي و سياسي و مدير و مدبر بودن، حسب سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرونده‌هاي نزديكان كانديداها مي‌تواند در بررسي صلاحيتها مد نظر قرار بگيرد و آيا شوراي نگهبان نيز قصد ندارد ملاكهاي شفافي براي بررسي صلاحيتها در جهت كاهش هزينه‌هايي كه اين نهاد متحمل است مدنظر قرار دهد، گفت: از اينكه نگران شوراي نگهبان و هزينه‌هاي متوجه به آن هستيد، تشكر مي‌كنيم و از اصحاب رسانه توقع داريم كه از ما پشتيباني كنند. طبيعتا آنچه كه قانون حكم مي كند موارد مربوط به خود افراد هست، مگر در قانون تصريح شده باشد كه در اين صورت بستگان فرد هم مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
خبرنگاري به قصد برخي از نمايندگان مجلس براي تطهير فتنه ۸۸ اشاره كرد و پرسيد: آيا شوراي نگهبان اين موضوع را در بررسي صلاحيتها مد نظر قرار مي‌هد يا اين موضوع فراموش خواهد شد؟
دكتر كدخدايي پاسخ داد: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند نهم دي در تاريخ ماندگار خواهد شد. اين رويداد پاسخي به حوادث سال ۸۸ بود كه قابل فراموشي نيست و طبيعتا در جايي كه ملاك قانوني داشته باشيم مدنظر شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان در پايان در پاسخ به اين سؤال كه آيا برنامه‌اي در شوراي نگهبان براي ثبت‌نام نكردن تعداد زيادي از كانديداها وجود دارد يا خير؛ گفت: اين ضرورت وجود دارد كه ساز و كاري داشته باشيم تا از ثبت‌نام بي‌رويه داوطلبان به مانند ديگر كشورها از طريق قانوني جلوگيري شود.