معاون وزير ومديرعامل سازمان صنايع كوچك تاكيد كرد:

حفظ واحدهای تولیدی اولویت وزارت صنعت است

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ايرانگفت: این سازمان حفظ واحدهای تولیدی موجود کشور را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

صادق نجفی در بازدید از زير ساخت هاي شهرک های صنعتی استان كردستان اظهار داشت: واحدهای تولیدی که توانسته اند در کنار همه مشکلات اقتصادی، تولید خود را حفظ و به فعالیت شان ادامه دهند با استفاده از راهکارهای مختلف حمایت می شوند.

وی افزود: واحدهای تولیدی راکد نیز از محل پرداخت تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش حمایت می شوند تا فعالیت های خود را از سر بگیرند و به ظرفیت اشتغال و تولید کشور اضافه شوند.

نجفی تاکید کرد: مهمترین علت تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از این واحدها، اتمام طرح های نیمه تمام بجای شروع دوباره برخی طرح های مشابه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: جوانان کار آفرینی که ایده های نوآورانه و فن آورانه در واحدهای تولیدی خود ارائه می دهند نیز از سوی صندوق حمایت از ایده های نوآورانه حمایت می شوند و در راستای صادرات محصولات آنها نیز کمک خواهد شد.

استاندار کردستان نیز در این حاشیه این بازدید توسعه شهرک های صنعتی استان را رگ حیاتی تحقق توسعه دانست و گفت: باید تلاش شود واحدهای تولیدی مشکل دار از بحران خارج و واحدهای فعال نیز مراحل توسعه ای خود را آغاز کنند.

بهمن مرادنیا تاکید کرد: اتمام شهرک های صنعتی نیمه تمام استان در اولویت قرار گرفته و انتظار می رود دولت نیز از محل منابع ملی، اعتبارات ویژه ای برای تکمیل آنها اختصاص دهد.