حضور دكتر محمد جواد ظريف درجمع ایرانیان‌ مقیم آفریقای جنوبی

به گزارش نویدتهران،دكتر محمد جواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان در ديدار با ايرانی های مقيم آفريقای جنوبی، ضمن تجلیل از نقش و جایگاه ایرانیان‌ خارج از کشور اظهار داشت: ایرانیان مقیم خارج با اخلاق ، همت و پشتكار خود معرف فرهنگ ايرانی هستند.

ایشان مردم را تنها پشتوانه پیشرفت و امنیت ایران خواند و افزود: جمهوری اسلامی ايران به واسطه حمايت مردم تمام فشارها را پشت سر خواهد گذاشت. ايران كشوری است كه امنيت و پيشرفت اقتصادی خود را وامدار هيچ كشوری نیست. به رغم فشارهای خارجی عليه ايران، هيچ كشور‌ی در منطقه امنيت ايران را ندارد. كشورهايی هستند كه خريدهای نظامی زيادی دارند اما امنيت درونزا ندارند. ما مانند برخی كشورهای حوزه خليج فارس با يک اخم آمريكا راهی كمپ ديويد نمی شويم.