سخنگوی وزارت امور خارجه:

حضور ایران در سوریه به درخواست دمشق است

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حضور ما در سوریه به درخواست دولت آن کشور بوده و هدف ما مبارزه با تروریسم است . تا زمانی که خطر تروریسم باشد و دولت آن کشور بخواهد ایران به کمک های خود ادامه می دهد.

بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره نقل قول ها از مقامات روسیه مبنی بر خروج نیروهای ایرانی از سوریه و نیز تکذیبیه های پس از آن گفت: کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به انجام کاری کند ؛ چرا که سیاست های مستقل خود را داریم.
وی افزود: حضور ما در سوریه به درخواست دولت آن کشور بوده و هدف ما مبارزه با تروریسم است و تا زمانی که خطر تروریسم باشد و دولت آن کشور بخواهد ایران به کمک های خودش ادامه می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنهایی باید از سوریه خارج شوند که بدون اجازه دولت آن کشور وارد سوریه شده اند.