استاندار تهران:

حساب افرادی که در اتفاقات اخیر به اموال عمومی صدمه زدند از بازاریان جداست

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران گفت:حساب افرادی که در اتفاقات اخیر بازار به افراد و وسایل عمومی صدمه زدند و به بازاریان برای تعطیلی مغازه ها فشار وارد کردند از بازاریان جداست.
محمدحسین مقیمی،با اشاره به اتفاقات روزهای گذشته در بازار تهران گفت: بازاریان نظرات و حرف‌هایی درباره قیمت ارز و چگونگی تامین ارز موردنیازشان داشتند که باید این نظرات و خواسته‌های خود را با گفت‌وگوی دوطرفه و از طریق مجامع امور صنفی دنبال کنند. قطعا در اینصورت مسائل قابل حل خواهد بود. استاندار تهران با بیان اینکه حساب بازاریان از افراد سودجو و خسارت‌زننده به اموال عمومی جداست،تصریح کرد: متاسفانه یکسری اقدامات افراطی و تخریب‌هایی در چند روز اخیر صورت گرفت که مربوط به بازاریان نبود بلکه ناشی از تبلیغات بیگانگان و جنگ اقتصادی‌ای است که دشمنان ما به‌خصوص آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند و برخی اسیر این فضاسازی‌های سوء شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در حال گفت‌وگو با مجامع امور صنفی وکسبه بازار هستیم تا مسائل را حل کنیم. مقیمی تاکید کرد: حساب افرادی که در اتفاقات اخیر بازار به افراد و وسایل عمومی صدمه زدند و به بازاریان برای تعطیلی مغازه ها فشار وارد کردند از بازاریان جداست.