گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور از آسيب هاي مصدومان منازعات؛

حجم مراجعات نزاع در فصل تابستان افزايش مي يابد

به گزارش نویدتهران ،براساس اعلام سازمان پزشكي قانوني كشور،حجم مراجعات نزاع در فصل تابستان افزايش مي يابد.
يكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني كشور كارشناسي آسيب هاي مصدومان منازعات است كه با استعلام مقام قضايي به اين سازمان ارجاع مي شوند. مصدوماني كه در بسياري موارد در پي يك درگيري ساده دچار آسيب و صدمات جسماني غيرقابل جبراني مي شوند و خسارات آن به مراتب بيشتر و جدي ‌تر از دليلي است كه به خاطر آن با يكديگر درگير شدند.

مراجعات نزاع نه تنها حجم قابل توجهي از ارجاعات مراكز پزشكي قانوني را به خود اختصاص مي دهد بلكه در برخي ايام سال اين ارجاعات با افزايش قابل توجهي نيز مواجه است. به استناد آمارهاي موجود در سازمان آمار مراجعين نزاع طي فصل تابستان بيش از ديگر ايام سال است و شايد بتوان گرم شدن هوا و پايين آمدن آستانه تحمل مردم را يكي از دلايل اين افزايش دانست.

آمارهاي سال گذشته نشان مي دهد كه 28.5 درصد از كل معاينات باليني سازمان مربوط به نزاع است اين آمار در سال هاي ديگر نيز تكرار شده و نزاع همواره در رتبه اول آمار معاينات پزشكي قانوني قرار داشته است.

در سال گذشته 547 هزار و 29 نفر متعاقب نزاع به پزشكي قانوني مراجعه كردند كه از اين تعداد 161 هزار و 151 نفر مربوط به فصل تابستان بوده و اين بدان معناست كه 29.5 درصد از مراجعات نزاع در فصل تابستان به ثبت رسيده است.

عوامل متعددي موجب افزايش نزاع در فصل تابستان مي شود استرس ناشي از هواي گرم از جمله اين موارد است . علاوه بر اين در فصل گرما ترددهاي خياباني هم افزايش مي يابد و بسياري از خانواده ها و جوانان در ساعات اوليه شب براي گذران وقت از خانه خارج مي شوند. اين موضوع افزايش ترافيك و شلوغي پارك‌ها و بوستان ها را به دنبال دارد و به همين دليل برخوردهاي اجتماعي نيز بيشتر مي شود.

هرچندگرما تنها فاكتور تشديدكننده نزاع نيست اما در كنار گرماي هوا استرس‌هاي ديگري هم در بيشتر شدن برخوردهاي خشن اجتماعي مؤثرند؛ از جمله اين موارد مي توان به مسايل ساده‌اي همچون ترافيك تا مشكلات بزرگ‌تر همچون مسايل اقتصادي ، گرايش جوانان به مواد روانگردان ، عدم برنامه ريزی مناسب برای اوقات فراغت ، الگوبرداري‌هاي نادرست از برخي شخصيت‌هاي خشن در برنامه های ماهواره ای و اينترنت و کمبود و گران بودن امکانات تفريحي سالم براي جوانان و … اشاره كرد.

بر اساس اين گزارش و بنا به مشاهدات بخش هاي معاينات باليني پزشكي قانوني ، پسران جوان بيشترين گروه مراجعين منازعات هستند ، جوانان عمدتاً تحريك پذيرتر بوده در حالي كه در سنين سالمندي و ميانسالي پرخاشگري كمتر ديده مي شود.

اگر تمام عوامل مؤثر در ايجاد پرخاشگري وجود داشته باشد اما فرد تا اندازه‌اي از خويشتن داري براي پرهيز از رفتار خشن برخوردار باشد تا حد قابل توجهي ميزان نزاع كاهش مي يابد و اين خويشتن‌داري تحت تاثير مسايل سرشتي ، تربيتي ، مذهبي ، فرهنگي و آموزش روش‌هاي مدارا با مشكلات و حمايت فرزندان از سوي والدينشان ايجاد مي شود.