نقوی حسینی:

جهان اسلام مقابل اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی می‌ایستد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تاکید براینکه اعلام قدس به عنوان پایتخت صهیونیست ها نوعی دخالت آشکار آمریکا درفلسطین است، اعلام کرد: جهان اسلام مقابل این تصمیم می‌ایستد.
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به اینکه اقدام رییس جمهور آمریکا در اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی دخالت و تجاوز آشکار در سرزمینی است که هیچ ارتباطی به آنها ندارد، گفت: این اقدام ترامپ نشان داد که صهیونیست ها همان آمریکایی ها هستند و آمریکایی ها نیز بارها نشان دادند که اهداف صهیونیست ها را در جهان دنبال می کنند.

نماینده مردم ورامین و پیشوا درمجلس شورای اسلامی، افزود: اقدام رییس جمهورآمریکا دراعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نشان داد که آمریکا به قوانین بین المللی پایبند نیست، ضمن اینکه کشورهای اسلامی ازجمله فلسطین نیازی به بیانیه های سازمان ملل ندارند؛ بنابراین به طورحتم جهان اسلام درمقابل این تجاوزگری و دخالت آشکار خواهد ایستاد و این حرکت نوعی تنش زایی و ایجاد درگیری درمنطقه توسط آمریکایی ها تلقی می شود.

وی با بیان اینکه این اقدام ترامپ دور از ذهن نبود، تصریح کرد: چون آمریکایی ها و صهیونیست ها طی سال های اخیر درمنطقه بارها و بارها ناکام ماندند، یا اینکه سیاست های آنها با شکست های جدی روبه رو شده است؛ به همین جهت انتظار می رفت که آمریکایی ها دست به یک اقدام انتحاری زده و درجایی عملیاتی انجام دهند؛ تا نشان دهند که می توانند نقشی را ایفا کنند.

نقوی حسینی با تاکید براینکه جهان اسلام درمقابل این اقدام آمریکا موضع گیری خواهد کرد، گفت: این حرکت در واقع پایان هرنوع مذاکره ، گفت وگو و راه حل مسالمت آمیزاست، البته جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به این مذاکرات و این راه حل ها اعتقادی نداشته است؛ جمهوری اسلامی به هیچ عنوان رژیم صهیونیستی را مشروع نمی داند که کشوری بخواهد با آن مذاکره کند، اما همان گفت وگو های نیم بندی هم که تاکنون انجام می شد، با این اقدام رییس جمهور آمریکا خطی پایانی برآن کشیده شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه این اقدام آمریکا و صهیونیست ها میان کشورهای معتقد راسخ به فلسطینی ها و مقابله با رژیم صهیونیستی ها و کشورهای هم نشین با صهیونیست ها و سازش کننده درپشت پرده با آنها مرزبندی می کند، افزود: کشورهای مدعی ام القرا درحال حاضر باید درمقابل این تصمیم آمریکا موضع گیری کنند، زیرا جهان اسلام مورد تجاوز واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: کشورهای مدعی اگر واکنشی درمقابل تصمیم ترامپ نشان ندهند، به طورحتم جایگاه خود را در جهان اسلام را از دست داده و همه مسلمانان متوجه خیانت آنها به جهان اسلام خواهند شد؛ بنابراین این اقدام آمریکایی ها و صهیونیست ها مرز میان کشورهای متحد به منافع جهان اسلام و خائن به منافع آنها را مشخص می کند، به طورحتم کشورهای اسلامی دراین شرایط بیش از گذشته متحد می شوند.