به مناسبت هزارمين روز تجاوز به يمن؛

جهانيان به جنايات متجاوزان به يمن اذعان کرده اند

دبيرکل جنبش انصار الله يمن گفت: با وجود همدستي سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين المللي با سعودي، آنان به بخش کوچکي از جنايات متجاوزان اذعان و اعتراف کرده اند.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از شبکه تلويزيوني العالم، سيد عبدالملک بدرالدين در سخنراني به مناسبت هزارمين روز تجاوز به يمن گفت جهانيان از جمله سازمان ملل متحد به جنايات متجاوزان به يمن اذعان کرده اند.

وي گفت: عربستان و امارات در امت اسلامي نقش تخريبي ايفا مي کنند.

دبير کل انصار الله يمن گفت: آمريکا و رژيم صهيونيستي در صدر متجاوزان به يمن قرار دارند و سعودي و امارات و هم پيمانانشان نيز مزدوران آمريکا و رژيم صهيونيستي در تجاوز به يمن هستند.
سيد عبد الملک بدر الدين گفت: هزار روز از آغاز حمله ظالمانه آمريکايي سعودي که هدف آن اشغال کشور ما و به بردگي کشيدن ملت ما بود مي گذرد. هزار روز از زماني که بدترين جنايات عليه يمني ها صورت گرفته است مي گذرد در اين مدت همه حرمتها زير پا گذاشته شده است. متجاوزان ، اهداف باطل و توجيه ناپذيري دارند و اين در حالي است که حقي در آنچه انجام دادند و در آنچه که مي خواهند انجام دهند، ندارند. متجاوزان همه قوانين و عرفها و شريعتها را نقض کرده اند و به هيچ ضابطه انساني و شرعي و اخلاقي و به هيچ يک از ملاحظات هرگز پايبند نبوده اند. متجاوزان در طول هزار روز گذشته و از همان نخستين روز تجاوز با تمام توان براي له کردن يک ملت مسلمان و عزيز و آزاد و اشغال يک کشور مستقل و براي سرکوب کردن يک ملت مستضعف تلاش کرده اند. در صدر متجاوزان، آمريکا و پشت سر آمريکا نيز اسرائيل قرار دارد و رژيم سعودي که همسايه بد و ظالم و مزدور و خائن به امت است با آنها همراهي مي کند. در صدر اين تجاوز شيطان بزرگ يعني آمريکا قرار دارد. آمريکا چتر حمايتي اصلي اين تجاوز و مغز متفکر اين تجاوز است و اداره کننده واقعي اين تجاوز البته از پشت پرده است. دست نشانده هاي کثيف آمريکا و در صدر آن رژيم سعودي و رژيم امارات و آنهايي که با اين دو همکاري مي کنند و کساني که اين دو کشور آنان را اجير کرده اند و کساني که سعودي ها با پولهايشان آنها را اجير کرده اند در اين تجاوز و گناه و جنايت پليد شريک و سهيم هستند. تجاوزي با اين ذهنيت و با اين مديريت که طرفهاي حاضر در آن به هيچ ارزش و اخلاقي پايبند نيستند و نماينده شرارت و استکبار و طغيان هستند و نقش خرابکارانه و منفي در سراسر جهان و در صدر آن در منطقه عربي و جهان اسلام ايفا مي کنند. زمانيکه اين تجاوز را در حق ملت مسلمان و عزيز و به معناي واقعي کلمه مظلوم يمن مرتکب شدند و با اهداف شوم يعني اشغالگري و سلطه و به بردگي کشيدن يمني ها به يمن حمله کردند هر نوع جنايتي را براي تحقق اهدافشان مرتکب شدند.

سيد عبدالملک بدرالدين دبيرکل جنبش انصارالله يمن، در ادامه سخنراني خود به مناسبت هزارمين روز مقاومت ملت يمن در برابر متجاوزان که به صورت زنده از شبکه العالم پخش شد گفت: متجاوزان به يمن از هيچ کاري فروگذار نکردند و براي تحقق اهداف خود هر کاري انجام دادند. از هيچ تلاشي فروگذار نکردند و از هر ابزاري بهره گرفتند تا به اهداف شوم خود برسند. جنايات هولناکي از قبيل کشتارهاي دسته جمعي و حمله به همه چيز در کشور ما يکي از ويژگي هاي برجسته اين متجاوزان است که نمونه هاي آن را به خوبي مي توان در اقدامات ظالمانه و تجاوزکارانه آنها ديد. در اين کشور همه چيز هدف حمله قرار گرفته است و هيچ فاکتوري اعم از فاکتورهاي انساني، اخلاقي، شرعي، قانوني يا هر فاکتور ديگري براي حمايت از ملت يمن مورد توجه قرار نگرفته است. بازارهاي ما هدف حمله قرار گرفتند و مردم بي گناهي که براي خريد آمده بودند به خاک و خون کشيده شدند. هدف اين بوده است که حتي الامکان تعداد بيشتري از مردم اين کشور کشته شوند. بازارها متعلق به گروه خاصي از مردم نيستند و هيچ گونه ماهيت سياسي، مذهبي يا ماهيت ديگري که بيانگر جناح بندي ها و گروه بندي ها باشد، ندارند. مردم مذاهب و جريان ها و گروه هاي مختلف مردم از کوچک و بزرگ و زن و مرد به اين بازارها مي آيند. حتي افرادي که هيچ موضع خاصي در قبال حوادث کنوني ندارند براي خريد به بازار مي آيند ولي در آنجا هدف قرار مي گيرند و کشته مي شوند. مساجد نيز همين گونه است. مسجد خانه خداست و حرمت خاص خود را دارد. حتي مساجد نيز از حملات در امان نماندند و بسياري از آنها در اين حملات ويران شدند و بسياري از نمازگزاران نيز در اين حملات به خاک و خون کشيده شدند. منازل مسکوني در شهرها و روستاها نيز هدف قرار گرفتند و شمار زيادي از مردم در آنها کشته شدند. اين حملات با استفاده از سلاح ها و تجهيزات و مهمات ساخت آمريکا و انگليس انجام شد. ديگر اماکن از قبيل بيمارستان ها، مدارس، جاده ها، پل ها، انبارهاي کالا و… نيز هدف حملات قرار گرفتند. هر چيزي که به يمن و تمدن اين کشور و شهروندان اين کشور و ملت آن و حال و آينده و گذشته آن ارتباط داشت هدف قرار گرفت. آنها هر چه را ديدند هدف قرار دادند. همه اين ظلم و ستم ها با هدف شکستن اراده ملت يمن و نابودي همه عناصر زندگي مردم اين کشور صورت گرفت. اين جنايات که طي آن هزاران نفر از مردم يمن اعم از زنان و کودکان و مردان به شهادت رسيدند و خسارات زيادي هم به زيرساخت هاي اين کشور و اماکن عمومي و خصوصي وارد شد، مشکلات زيادي براي کشور به وجود آورد و ميزان کينه توزي، درنده خويي و سقوط اخلاقي و انساني متجاوزان را نشان داد و تلاش مداوم آنها را براي شکستن اراده اين ملت و به زانو در آوردن آن نشان داد. آنها با اين کارها و جنايات هولناک مي خواستند مردم يمن را به زانو در آورند و آن را وادار به تسليم کنند تا اين ملت به ملتي ضعيف و نااميد و بي اراده تبديل شود.

وي در ادامه سخنان خود گفت: جهانيان از جمله سازمان ملل به ظلم و ستم هايي که در اين مدت يک هزار روزه عليه يمن صورت گرفته است، اذعان کرده اند. سازمان ملل در اين مدت همه تلاش خود را به کار گرفت تا بر اين جنايات سرپوش بگذارد و آن را کم اهميت جلوه دهد و با جديت تلاش کرد با متجاوزان همدستي کند اما در نهايت به سبب حجم وسيع اين جنايات ناچار شد به ارتکاب چنين جناياتي اذعان کند هر چند به حجم واقعي اين جنايات اذعان نکرده است. بسياري از سازمان هاي بين المللي که رژيم عربستان سعودي مواضع آنها را در مناسبت هاي مختلف و در قبال جنايات مختلف، با پول خريده است، به سبب عمق اين جنايات و حجم گسترده آن ناچار شدند اذعان کنند کودکان يمني به خاک و خون کشيده مي شوند و جنايات هولناکي در اين کشور اتفاق مي افتد. اکنون برخي از آزاديخواهان جهان خشم خود را از اين جنايات و حمايت خود را از ملت يمن اعلام مي کنند. اين جنايات، خيلي مسائل را روشن کرد و در واقع آزموني واقعي براي همه حکومت ها و نظام ها و ملت ها، چه در منطقه و چه در جهان بود. اين حوادث نشان داد چه کسي سخن حق را بر زبان مي آورد. حقايق به وضوح نمايان شد و در عين حال، ماهيت واقعي رژيم سعودي نيز براي همه روشن شد و نشان داد اين رژيم تا چه اندازه مزدور آمريکا و اسرائيل است و رژيمي است که هيچ برنامه اي از خود ندارد. رژيم امارات نيز همين گونه است. هيچ يک از آنها برنامه اي واقعي که به نفع امت اسلامي و اعراب و ملت هاي اين منطقه باشد ندارند بلکه هر دو رژيم، نقشي ويرانگر ايفا کردند و صرفا آلت دست و مزدور آمريکا و در خدمت منافع اسرائيل هستند. از زمان آغاز حملات به يمن تا امروز، حقايق زيادي روشن شده است. نقاب ها کنار رفت و ماهيت واقعي رژيم سعودي مشخص شد. شاهد موضعگيري اين رژيم در برابر مسئله فلسطين و قدس و مسجدالاقصي و مقدسات به عنوان مسئله اصلي امت اسلامي بوديم. ديديم چگونه عليه ملت فلسطين و مسئله اصلي امت اسلامي توطئه کرد.