با هدف ترویج فرهنگ عذرخواهی صادقانه؛

جشنواره سالیانه عذرخواهی در ژاپن برگزار شد

این جشنواره به کسانی که عذرخواهی برایشان دشوار است فرصت مناسبی برای ابراز تأسف و پوزش برای اشتباهاتی که کرده اند را فراهم می کند.

به گزارش نویدتهران و به نقل از شبکه ان اچ کی ؛ جشنواره عذرخواهی در شهر گومِن – ماچی ژاپن برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مردم شهر گومِن – ماچی استان کوچی واقع در جنوب غرب ژاپن در جشنواره سالیانه «متاسفم»، عذرخواهی و تأسف خود را با صدای بلند فریاد زدند.
گومِن در زبان ژاپنی به معنای تأسف است به همین دلیل مردم شهر گومن – ماچی ایده برگزاری جشنواره «متأسفم»را از اسم شهرشان گرفته اند.
این جشنواره به کسانی که عذرخواهی برایشان دشوار است فرصت مناسبی برای ابراز تأسف و پوزش برای اشتباهاتی که کرده اند را فراهم می کند.
یکی از شرکت کنندگان در جشنواره می گوید: عذرخواهی به انسان احساس آرامش می دهد. امیدوارم فرزند من به گونه ای تربیت شود که شهامت عذرخواهی صادقانه را داشته باشد.