تکذیب خبر قطع درمان بیماران نادر به دلیل افزایش قیمت دارو

به گزارش نویدتهران،مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران انتشار خبری مبنی بر قطع درمان بیماران نادر به دلیل افزایش قیمت دارو را تکذیب کرد و گفت: مشکل بیماران نادر به دلیل ناشناخته بودن شیوه درمان، مشکلی جهانی است.

دکتر حمیدرضا ادراکی با بيان اين مطلب، افزود: بنیاد بیماری های نادر ایران با همکاری وزارت بهداشت در صدد تدوین یک سند ملی برای بیماران نادر کشور است تا بتوان ضمن ارزیابی مسائل و مشکلات بیماران نادر در مورد شیوه های درمان آنها برنامه ریزی كرد.

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر تصريح كرد: با تدوین یک برنامه مدون ملی تا حدود زیادی میتوانیم مشکلات این بیماران را مرتفع سازیم.