رییس انستیتو پاستور ایران عنوان کرد؛

تولید 15 میلیون دز واکسن در انستیتو پاستور تا اوایل زمستان امسال

به گزارش نویدتهران،رییس انستیتو پاستور ایران با اشاره به تولیدات واکسن انستیتو پاستور ایران گفت: تا اوایل دی ماه انستیتو پاستور ایران بر اساس تعهداتی که به وزارت بهداشت داشت، 15 میلیون دز واکسن تولید کرد که 8 میلیون دز آن تحویل وزارت بهداشت شده است و 7 میلیون دز آن در انبارهای انستیتو پاستور ایران موجود و آماده تحویل می باشد.

دکتر علیرضا بیگلری با اشاره به این نکته که پاستوکووک در حال حاضر یکی از دو واکسن مورد استفاده در کشور و نیز تنها واکسن تولید داخل است که مجوز استفاده در گروه‌های سنی زیر ۱۸ سال را هم دارد، افزود: از همان ابتدا، این برنامه ریزی وجود داشت که حدود 10 میلیون از این 15 میلیون دز تولیدی برای واکسیناسیون 5 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال استفاده شود که با توجه به اینکه واکسیناسیون کودکان دو دزه و با واکسن پاستوکووک انجام می شود، نیازی به دز یادآور یعنی پاستوکووک پلاس نبود.

وی در ادامه گفت: از 5 میلیون دز باقی مانده، حدود 3 میلیون دز واکسن پاستوکووک و حدود 2 میلیون واکسن پاستوکووک پلاس تولید شد که این 2 میلیون دز واکسن پاستوکووک پلاس، برای دز سوم افراد بزرگسالی که دو دز واکسن پاستوکووک را دریافت می کردند و عده محدودی از افرادی که سایر واکسن ها را دریافت می کردند، از جمله برای کادر درمان که اغلب واکسن های اسپوتنیک و آسترازنیکا دریافت کرده بودند، پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر با وجودی که واکسن پاستوکووک پلاس تنها واکسن کووید۱۹ دنیا هست که اساسا به عنوان دز بوستر و یا یادآور طراحی و تولید شده و مجوز مصرف به عنوان دز سوم و یادآور تمام واکسن های تزریقی کشور را دارد ولی از ابتدا قرار نبود این واکسن در حدی تولید شود که بتواند به عنوان دز سوم تمام واکسن ها و در حد بسیار زیاد و آن هم در زمانی کوتاه مورد استفاده قرار بگیرد.

رییس انستیتو پاستور ایران همچنین افزود: بنابراین انستیتو پاستور ایران به تعهدات خود در تولید سری اول واکسن های خود عمل کرده است و اگر در حال حاضر درخواست وزارت بهداشت، تولید بیشتر واکسن پاستوکووک پلاس باشد، آمادگی تولید آن در این مجموعه وجود دارد.

دکتر بیگلری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: البته استقبال بسیار گسترده و عمومی از واکسن یادآور کووید ۱۹ پاستور یعنی پاستوکووک پلاس که نشانگر اعتماد بی نهایت ارزشمند مردم به اعتبار یکصد و یک ساله انستیتو پاستور ایران و نیز کیفیت قابل توجه این فراورده است، علاوه بر اینکه جای قدردانی از هموطنان عزیز را دارد، افتخار بزرگی برای خادمان بی منت این موسسه نیز محسوب می‌شود.

وی ادامه دارد: ظرفیت تولید ماهانه این واکسن ها در حال حاضر در انستیتو پاستور ایران در حدود 4 میلیون دز می باشد که بر اساس درخواست وزارت بهداشت از هر دو نوع پاستوکووک و پاستوکووک پلاس قابل تولید می باشد.

مطالعه استفاده از واکسن پاستوکووک به عنوان واکسن یادآور سایر واکسن ها

دکتر بیگلری گفت: در حال حاضر واکسن پاستوکووک پلاس به عنوان دز سوم تمام واکسن ها مجوز مصرف دارد ولی با توجه به آنکه بیش از 80 درصد جمعیت کشور با واکسن های غیر فعال شده مانند سینوفارم واکسینه شده اند، مطالعه ای طراحی شده است که کارآیی و بی خطری واکسن پاستوکووک نیز برای دز سوم واکسن سینوفارم بررسی شود و متعاقب آن بتوان علاوه بر واکسن پاستوکووک پلاس، واکسن پاستوکووک را هم به عنوان دز سوم واکسن سینوفارم مورد استفاده قرار داد.