در صحن علنی مجلس صورت گرفت:

توضیحات رئیس مجلس درباره نقل و انتقال مرکز پژوهش ها به نیاوران

رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نقل و انتقال مرکز پژوهش ها به نیاوران ارائه کرد.
به گزارش نویدتهران، دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی مبنی بر اینکه استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها دچار مشکلاتی شده است، گفت: ساختمان مرکز پژوهش ها به دلیل گودبرداری غیراصولی و بی قاعده توسط یکی از ساختمان های مجاور ترک برداشت به گونه ای که شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در نامه ای رسمی به ما اعلام کردند که خطر ریزش ساختمان مرکز پژوهش ها جدی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما برای اینکه از یک دستگاه ساختمان بگیریم چرا که به حدود 5 الی 6 هزار متر ساختمان برای مرکز پژوهش ها نیاز است به دستگاه های مختلف نامه نوشتیم، افزود: به شهرداری در سال گذشته اعلام کردیم که اگر ساختمانی دارند در اختیار ما قرار دهند که آن ها نیز بررسی کردند و بعد از مدتی اظهار داشتند که ساختمان نداریم سپس ساختمانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که به آن ها گفته شد این ساختمان را در اختیار ما قرار دهند که پس از مدتی آن ها نیز اعلام کردند که آن را برای کار دیگری در نظر گرفتند در حالی که ساختمان خالی بود.

دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه مجبور بودیم ساختمان قدیم مجلس را تامین کنیم، تا مرکز پژوهش ها به آنجا منتقل شود و سپس راه حل دیگری بیندیشیم، ادامه داد: مبالغی نیز در این زمینه هزینه شد تا ساختمان مجلس قدیم تعمیر شد و ظرف مدت3 ماه برای استفاده آماده شد لذا زمانی که مرکز پژوهش ها می خواست نقل و انتقال کند مجمع تشخیص مصلحت نظام که شکل جدید پیدا کرده بود از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که ساختمان مجلس قدیم در اختیار آن ها قرار گیرد بنده نیز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای نوشتم که مفری به جز اینکه مرکز پژوهش ها را به آنجا منتقل کنیم نداریم و بنابراین نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در نامه ای پاسخ دادند که این تغییر انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ساختمان مجلس قدیم استفاده کند و ما ساختمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار می دهیم لذا ما گشتیم که ساختمانی سیستم اداری داشته باشد تا در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهیم اما پیدا نکردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در نامه ای به رهبری اظهار کردیم که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس قدیم منتقل شود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که در نیاوران است، در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد تا مشکل آن ها حل شود و ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد که مقام معظم رهبری دستور دادند که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در این بین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث هایی داشتند که ما مشکلاتی داریم که نمی توانیم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهیم، ادامه داد: این موضوع سبب شد که این نقل و انتقالات طول بکشد حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که ساختمان مجلس دست خود مجلس بماند لذا ما اعلام کردیم که ما با این موضوع مشکلی نداریم چرا که پیشنهاد دهنده نبودیم اما چون مقام معظم رهبری دستور فرمودند همه باید اطاعت کنیم.

دکتر لاریجانی اظهار کرد: نهایتا بنابر این شد که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد که اکنون 4 تا 5 طبقه آن در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گرفته است البته این کار طول کشیده و حتی به آقایان گفته شد که این کار سبب می شود که مرکز پژوهش ها نتواند وظایف خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه اکنون باید تمام ساختمان تخلیه شود در حالی که فقط 5 طبقه آن تخلیه شده است، افزود: آقای جلالی در حال پیگیری موضوع است اما هنوز تمام بخش های مرکز پژوهش ها در ساختمان جدید مستقر نشده اند لذا همه آن ها هنوز در بخش های کاری خود مستقر نشده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش ها ابزار کار مجلس است و کار کمیسیون ها و مجلس به دلیل تعللات به تعویق می افتد، تصریح کرد: ساختمان نزدیک مجلس نداریم که 6 هزار متر زیربنا داشته باشد این تصمیمی بوده که گرفته شده و از مجلس قدیم در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می کند و بحث مالکیت آن مطرح نیست و اگر حتی در این مجلس مشکلی پیدا کنیم از نظر آئین نامه داخلی مجلس به ساختمان قدیم منتقل شده و از آن استفاده کنیم.