توضيحات استاندار در خصوص ساماندهي معتادان در قبرستان نصيرآباد

%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8cسيدحسين هاشمي: قبرستان نصيرآباد شهريار نگهبان دارد و معتاداني كه در آنجا بودند براي ساماندهي به كمپ شهريار منتقل شدند.
سيدحسين هاشمي در حاشيه نشست شورای اشتغال با اشاره به گزارش منتشر شده در مورد حضور كارتن خواب ها و معتادان متجاهر در قبرستان نصير آباد شهرستان شهريار گفت:‌ افرادي كه در اين قبرستان حضور داشتند معتادان متجاهر بودند.

به گزارش نوید تهران وبه نقل ازاستانداري تهران،وي با بيان اينكه گزارش منتشر شده، وضعيت قبرستان نصيرآباد را بيشتر از واقعيت موجود نشان مي داد افزود:‌ موضوع بي خانماني و گرسنگي افراد بي بضاعت در ميان نبوده است و ضرب و شتم معتادان متجاهر در قبرستان را تاييد نمي كنم و ممكن است در جمع آوري آنها بدرفتاري هايي شده باشد كه تذكر داده ايم.

استاندار تهران با تاكيد براينكه در ابتداي دولت يازدهم براي سم زدايي و نگهداري معتادان متجاهر فقط ۴۰۰ نفر ظرفيت در كمپ شفق داشتيم تصريح كرد: پس از تعطيلي كمپ شفق در حال حاضر ظرفيت نگهداري و ساماندهي ۱۱ هزار معتاد را داريم و اكنون ۶ هزار نفر تحت درمان هستند.

هاشمي با بيان اينكه نيمي از معتادان متجاهر از استان هاي ديگر وارد تهران مي شوند گفت: قبرستان نصيرآباد نگهبان دارد و معتاداني كه در آنجا بودند براي ساماندهي به كمپ شهريار منتقل شدند.

استاندار تهران ادامه داد: براي مناطق غرب و شرق تهران سهميه اي براي جمع آوري و نگهداري معتادان در نظر گرفتيم و دستور ساماندهي معتادان را به فرمانداران با همكاري نيروي انتظامي و قوه قضاييه داديم تا معتادان در فصل زمستان بيرون نباشند.

هاشمي گفت: معتادان متجاهر معمولا علاقه اي به حضور در كمپ ندارندو به هر دليلي مقاومت و فرار مي كنند.

وي با اشاره به اينكه بيش از ۵ هزار معتاد از سطح شهر تهران جمع آوري شده اند افزود:‌ اميدواريم با سياست هاي استان تهران اين موضوع را جمع آوري كنيم.