توئیت دکتر ظریف از تداوم بی شرمی های رژیم صهیونیستی و حامیان آنها

به گزارش نویدتهران، دکتر ظریف درتوئیت تازه خود از تداوم بی شرمی های رژیم صهیونیستی و حامیان آنهانوشت:

در هفته ای که اسرائیلی ها پیامی پوچ و مضحک به ایرانیان می دهند و حامیان آمریکایی شان، قطعنامه محکومیت بکارگیری از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را وتو می کنند، تک تیراندازان این رژیم امدادگری که هدفش کمک به مجروحان بود را به قتل رساندند. شرمساری پشت شرمساری!