براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

تلفات حوادث رانندگي ترافيكي در سال گذشته ۱٫۷ درصد افزايش يافت

به گزارش نویدتهران،در سال ۱۳۹۶، ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر در حوادث رانندگي ترافيكي كشته شده‌اند، اين تعداد نسبت به سال قبل از آن ۱٫۷ درصد افزايش يافته است. بيشترين كاهش امسال مربوط به ماه فروردين با ۱۲٫۸ درصد و بيشترين افزايش مربوط به ماه بهمن با ۱۹٫۲ درصد بوده است.

بيشترين كشته هاي حوادث رانندگي در شهريور

بيشترين کشته هاي حوادث رانندگي مربوط به شهريور ماه با هزار و ۷۴۶ نفر و پس از آن تيرماه با هزار و ۶۱۰ نفر و کمترين آن مربوط به دي ماه با هزار و ۷۶ نفر بوده است.

همچنين روز ۲۳ شهريور با ۸۱ كشته، ۹ تير با ۷۹ كشته و ۱۶ تير با ۷۶ كشته پرتلفات ترين روز هاي امسال بوده است.

بيشترين مرگ ها در جاده هاي برون شهري

در اين گزارش با تأکيد بر اينکه بيشترين تلفات مربوط به مسيرهاي برون شهري است، آمده است ۶۶٫۴ درصد كشته هاي تصادفات مربوط به جاده هاي برون شهري، ۲۷ درصد در راه هاي درون شهري، ۶٫۴ درصد در جاده‌هاي خاكي و روستايي و محل تصادف دو دهم درصد موارد نامعلوم بوده است.

به بيان ديگر در سال ۹۶، ۱۰ هزار و ۷۴۹ نفر در محورهاي برون شهري (۳٫۱درصد افزايش نسبت به سال ۹۵)، چهار هزار و ۳۷۸ نفر در مسيرهاي درون شهري ( پنج دهم درصد افزايش نسبت به سال ۹۵)، هزار و ۴۴ نفر در مسيرهاي خاکي روستايي (۵٫۳ درصد کاهش نسبت به سال ۹۵) و۳۰ نفر نيز در مسيرهايي نامعلوم جان باخته‌اند.

بيشترين تلفات در استان فارس

بر اساس اين گزارش در سال گذشته استان‌هاي فارس با ۱۴۴۵ نفر، تهران با ۱۲۳۱ و خراسان رضوي با ۱۱۲۷ نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با ۱۵۳، اردبيل با ۱۵۶ نفر و كهگيلويه و بويراحمد با ۱۸۳نفركمترين تعداد كشته هاي ناشي ازحوادث رانندگي را داشته‌اند.

بيشترين درصد افزايش در استان خراسان شمالي

بيشترين افزايش در مرگ‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن در استان هاي خراسان شمالي(۳۰ درصد) و خراسان جنوبي (۲۲٫۵درصد) و بيشترين كاهش مربوط به استان هاي قم (۲۰٫۸-درصد) و اردبيل (۲۰٫۵-درصد) بوده است.

بيش از سه چهارم كشته شده ها مرد هستند

اين بررسي ها نشان مي دهد كه ۷۸٫۴ درصد از كشته هاي ناشي از حوادث رانندگي در سال ۹۶ مرد (۱۲۷۰۹نفر) و ۲۱٫۶ درصد زن (۳۴۹۲ نفر) بوده‌اند.
همچنين در افراد ۱۸ سال به بالا ۷۱٫۴ درصد متأهل و ۲۷٫۴ درصد مجرد هستند و وضعيت تاهل ۱٫۲درصد نامشخص بوده است.

رانندگان؛ بيشترين قرباني

در زمان وقوع تصادف ۴۲٫۸ درصد از افراد راننده وسيله نقليه، ۲۰٫۸ درصد عابر پياده و ۳۵٫۱ درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.
از مجموع تلفات رانندگي سال ۹۶ (۱۶ هزار و ۲۰۱نفر)، ۲۰٫۸ درصد يعني سه هزار و ۳۷۰ نفر عابر پياده و۲۳٫۸ درصد يعني سه هزار و ۸۶۲ نفر موتورسيکلت سوار بودند.

۳۰-۴۹ سال بيشترين تلفات

از لحاظ سني ۷٫۸ درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگي سال گذشته ۱۰ سال و كمتر، ۵٫۹ درصد ۱۷-۱۱ سال، ۲۵٫۷درصد ۲۹-۱۸ سال، ۳۰٫۸ درصد ۴۹-۳۰ سال، ۲۹٫۶ درصد كشته هاي تصادفات ۵۰ سال به بالا داشته‌اند.

سواري؛ خودروي مورد استفاده ۴۲٫۹ درصد متوفيان

نحوه وقوع تصادف ۴۵٫۵ درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، ۲۰٫۸ درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر متوفي و ۲۴٫۷ درصد واژگوني وسيله نقليه بوده است. خودرو مورد استفاده ۴۲٫۹ درصد از افراد متوفي خودرو سواري، ۲۳٫۸ درصد موتورسيكلت، ۶٫۲ درصد وانت بار، ۳ درصد كاميون، كاميونت و تريلي و۱٫۱ درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.

همچنين بر اساس اين آمار سه هزار و ۳۷۰ نفر از متوفيان تصادفات ( ۲۰٫۸ درصد) عابر پياده بودند.

ضربه به سر علت اصلي مرگ

علت اصلي مرگ ۴۶ درصد از افراد ضربه به سر، ۲۶٫۴ درصد شكستگي‌هاي متعدد، ۸ درصد به دليل خونريزي و ۱۳٫۹ درصد به دليل علل اشتراكي (موارد داراي بيش از يك علت)، هشت دهم درصد سوختگي، سه دهم درصد نرسيدن اکسيژن، ۴٫۶ درصد ساير موارد بوده است.
نيمي از متوفيات حوادث رانندگي در محل حادثه كشته مي شوند.

محل فوت ۵۱ درصد از افراد در محل حادثه، ۶٫۲ درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت ۴۱٫۶ درصد از افراد در بيمارستان بوده است. همچنين نحوه انتقال ۹۰٫۲ درصد افراد متوفي از طريق آمبولانس ، ۶٫۵ درصد توسط وسايل نقليه عبوري، چهار دهم درصد خودروي پليس، ۱٫۱ درصد ساير خودروها و ۱٫۸ درصد نامعلوم بوده است.

افزايش نه دهم درصدي مصدومين ارجاعي به پزشكي قانوني

در سال ۹۶، ۳۳۵ هزار و ۹۹۵ مصدوم تصادف به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كرده اند كه اين تعداد نسبت به سال گذشته نه دهم درصد افزايش يافته است.