معاون اول رييس جمهور در جلسه شوراي اقتصاد تصريح كرد:

تلاش مي كنيم همه روستاهاي كشور از نعمت گاز برخوردار شوند

به گزارش نویدتهران،دومين جلسه شوراي اقتصاد در سال ۹۷ صبح امروز (دوشنبه) با حضور دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به آثار مثبت اجراي طرح هاي عمراني در مناطق كمتر توسعه يافته كشور،‌ تاكيدكرد: دستگاه هاي دولتي، شركت ها و پيمانكارهاي مجري طرح هاي اقتصادي و صنعتي بويژه در مناطق محروم بايد تمام مساعي خود را بكار گيرند تا ساكنان اين مناطق از مزاياي احداث صنايع و طرح هاي عمراني بهره مند شوند.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش ارايه شده در جلسه به منظور گاز رساني به هزار و ۲۰۰ خانوار روستايي، اظهار داشت: خوشبختانه در پايان دولت يازدهم ۱۴ هزار خانوار روستايي از نعمت گاز برخوردار شده اند و با تخصيص اعتبار لازم از محل هدفمندي يارانه ها و صرفه جويي در مصرف سوخت تلاش خواهيم كرد تا همه روستاهاي كشور از مزاياي گاز برخوردار خواهند شد.
در اين جلسه كه وزراي اقتصاد و دارايي، نيرو،‌ كار، تعاون و رفاه اجتماعي، رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمي،‌ فناوري رييس جمهور حضور داشتند پيشنهادات برخي دستگاه هاي مطرح شد.
اعضا با درخواست وزارت نفت براي بهبود بازيافت، افزايش توليد و بهره برداري از ميدان هاي مشترك نفتي‌ آبان و پايدار غرب، اصلاح مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران براي طرح حفظ ظرفيت و تداوم عمليات پالايشگاه امام خميني(ره) شازند، اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص موضوع طرح يكپارچه ميدان هاي مشترك نفتي غرب كارون، طرح توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي سپهر و جفير، اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح توسعه جامع و يكپارچه و تكميل فازهاي ۱۱ تا ۲۴ ميدان گازي مشترك با الحاق طرح توسعه اوليه بخش شرقي اين ميدان (ميدان گازي بلال) و اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح گازرساني به باقيمانده شهرها و روستاها از طريق خط لوله CNG و ساير روش ها موافقت كردند.
همچنين درخواست وزارت راه و شهرسازي براي انتشار اوراق مشاركت به ميزان ۶ هزار ميليارد ريال جهت ايمن سازي و نگهداري راه هاي شرياني كشور تصويب و مقرر شد برخي ابهامات موجود در كميسيون مربوطه مرتفع شود.
در اين جلسه ديگر درخواست وزارت نيرو مبني بر اصلاح مصوبه احداث سد و نيروگاه برق آبي خراسان و تغيير زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي براي اين طرح مورد موافقت قرار گرفت.
همچنين اعضا با اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص احداث ۸ بلوك نيروگاه سيكل تركيبي با راندمان بالا (كلاس F) در ساخت نيروگاه هاي اصفهان، تهران، بوئين زهرا، انديمشك، تبريز، بندرعباس و رامين اهواز موافقت كردند. طرح احياي سد دز به منظور افزايش ۱۰۰ ميليون متر مكعب حجم آب ذخيره شده و ايجاد ظرفيت براي توليد برق بيشتر با سرمايه گذاري ۳۳۰ ميليون يورو از ديگر مصوبات اين جلسه بود.