مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران اعلام کرد:

تعطیلی همه مدارس شهرتهران درهمه مقاطع تحصیلی، شنبه 30 اردیبهشت ماه 96

به علت مشارکت گسترده فرهنگیان دربرگزاری انتخابات و بهره گیری از فضای آموزشی تمامی مدارس شهرتهران شنبه سی ام اردیبهشت ماه 96 تعطیل می باشد .
به گزارش نویدتهران،علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پرورش تهران و عضو هیات اجرایی انتخابات شورای شهرتهران اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده مردم شریف تهران در انتخابات و تمدید زمان رای گیری و طولانی شدن زمان شمارش آرا و همچنین بهره گیری از فضا های آموزشی و مشارکت گسترده فرهنگیان در برگزاری انتخابات تمامی مدارس شهرتهران در همه مقاطع تحصیلی، شنبه سی ام اردیبهشت ماه 96 تعطیل می باشند .