مهندس ضرغامی خبر داد:

تعدادی لوح هخامنشی از آمریکا تحویل گرفته شد

به گزارش نویدتهران،وزیر میراث‌فرهنگی با انتشار متنی در توئیتر نوشت: پیگیری‌ها نتیجه داد و سرانجام ۹ صندوق، هر کدام به وزن ۷۵ کیلوگرم که شامل مجموعه‌ای ارزشمند از میراث‌فرهنگی و تمدنی کشور است، از آمریکا تحویل گرفته شد.

مهندس ضرغامی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نوشت: در فرودگاه هستم. قرار است از آقای ‎رئیس‌جمهوری و ۳۵۰۶ لوح تاریخی مربوط به دوره هخامنشی که در هواپیمای ایشان است استقبال کنم.

پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و سرانجام ۹ صندوق، هر کدام به وزن ۷۵ کیلوگرم که شامل مجموعه‌ای ارزشمند از میراث فرهنگی و تمدنی کشور است، از آمریکا تحویل گرفته شد.