رئیس سازمان تعزیرات مطرح کرد:

تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون تعزیرات

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه به تشریخ آخرین اقدامات انجام شده برای اصلاح قانون تعزیرات پرداخت.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون تعزیرات، گفت: تقریباً می‌توان گفت اصلاح قانون را داریم از مراجع مختلف مانند مجلس شورای اسلامی و هم شورای هماهنگی اقتصادی قوا و هم انعکاس به مقامات پیگیری می‌کنیم. مستحضرید که ما مرجع اعلام و ارسال و پیگیری و ارسال هستیم. مرجع تعیین تکلیف آنها هستند.
وی افزود: تمام تلاش ما این است که سازمان بتواند به شکل رفتاری خود را پاسخگوتر به مردم نشان دهد و این امر نیازمند روزآوری مقررات ماست. این مقررات در گذشته پاسخگو بود اما با اقتضائات فعلی کمتر پاسخ می‌دهد به همین دلیل مصر هستیم و در دبیرخانه شورای هماهنگی یکسری قوا با دستور مقامات در حال پیگیری هستیم. امیدواریم قبل از پایان عمر این دوره مجلس شورای اسلامی به روزآمدی قانون برسیم.