سردار نقدی:

تسلیحات موشکی ما قابل مذاکره و معامله نیست

معاون فرهنگی-اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: غربی ها مردم ایران را نمی شناسند، تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از مظلوم در خون مردم ایران موج می زند.
سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی-اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برخی اظهارات و تلاش ها برای تحمیل برجام های غیرهسته ای گفت: غربی ها مردم ایران را نمی شناسند، تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از مظلوم در خون مردم ایران موج می زند.

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازبسیج،وی در ادامه افزود: این عشق و شوری که در ایران برای تحقق حاکمیت اسلام در ملت ایران ایجاد شده است و امروز دامنه آن به دنیا کشیده شده، خاموش شدنی نیست و هیچ کس با هیچ جریانی در هر مقام و با هر مسئولیتی نمی تواند جلوی آن را بگیرد و مذاکره و برجام های دیگر آن را بوجود آورد.

معاون فرهنگی-اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: قبل از انقلاب در آن دوره خفقان ستم شاهی نه تنها پسران و مرد های ایرانی بلکه دختر ایرانی مثل مرحومه دباغ حرکت می کردند برای دفاع از مردم مظلوم فلسطن و آزادی قدس شریف و می بینیم که امروز این طرز تفکر در بین جوامع جهانی، فراگیر شده است و قطعا از هیچ دورانی پاک شدنی نیست.

سردار نقدی با اشاره به رسانه های خارجی و واکنش آن ها به رونمایی از سومین شهر موشکی ایران، گفت: همه مقامات ما از جمله خود آقای رییس جمهور هم گفتند که موضوع تسلیحات موشکی ما به هیچ عنوان اصلا قابل مذاکره و معامله نیست و برای دفاع از کشور طراحی شده است.

وی در پایان تصریح کرد: امروز امریکایی ها به کشور عربستان سعودی 480 میلیارد دلار سلاح فروخته اند، آیا ما باید در مقابل این واقعیت خلع سلاح شویم؛ حتما کشور نیاز به نیورها و تسلاحات نظامی و دفاعی مستحکم دارد.