مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران خبرداد:

تدوين پيش نويس لايحه حمايت از فعاليت شركت هاي مديريت صادرات

به گزارش نویدتهران،معاون وزير صنعت ، معدن وتجارت در نشست مشترك با شركت هاي مديريت صادرات و كارگاه ايجاد و توسعه شبكه هاي صادراتي از تدوين پيش نويس لايحه حمايت از فعاليت شركت هاي مديريت صادرات خبر داد و گفت: بنگاه هاي كوچك ومتوسط براي حضور در بازارهاي صادراتي آگاهي كافي ندارند لذا با كمك شركت هاي مديريت صادرات مي توان صادرات محصولات اين واحدها به كشورهاي خارجي را تسهيل كرد.

صادق نجفي مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در اين كارگاه با بيان مطلب فوق اظهارداشت: درحال حاضر 93درصد صنايع كشور را صنايع كوچك تشكيل داده كه اين صنايع نقش تعيين كننده اي در صنعت كشور برعهده دارند.

وي با اشاره به اينكه حدود 1800 واحد صادراتي در شهركها ونواحي صنعتي مشغول به كار هستند ، تصريح كرد: با كمك شركت هاي مديريت صادرات مي توان صادرات محصولات SME ها به كشورهاي خارجي را تسهيل كرد.

معاون وزير صنعت ، معدن وتجارت ادامه داد: در حال حاضر 84 هزار واحد صنعتي در كشور فعاليت مي كنند كه افزايش سهم صادرات آن ها در توسعه كشور بسيار حائز اهميت است.

نجفي در بخش ديگري از سخنانش ضمن حمايت از توسعه شركت هاي مديريت صادرات خاطر نشان كرد: توسعه صادرات غير نفتي از برنامه هاي مهم دولت به شمار مي رود كه در اين راستا 1300 ميليارد تومان اعتبار در نظرگرفته شده است.

وي تصريح كرد: با برنامه ريزي و استرتژي درست مي توان محصولات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط را به سمت بازارهاي هدف هدايت كرد كه در اين راستا سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران آمادگي خود را جهت پيگيري و رفع مشكلات اين صنايع اعلام مي دارد.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران با اشاره به اينكه در سال جاري ديپلماسي اقتصادي در كنار ديپلماسي سياسي قرار گرفته وبخش خصوصي بايد از فرصت پيش آمده براي توسعه بازار بهره كافي را ببرد ، افزود: سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران با اجراي برنامه هاي حمايتي نظير توسعه خوشه هاي صادراتي ، كلينيك هاي كسب وكار ، اعطاي مشوق به استارتاپ ها و واحدهاي دانش بنيان سعي در بهبود فضاي كسب وكار دارد.

نجفي در پايان با تاكيد برهدفگذاري توسعه صادرات به 4ميليارد دلار خاطر نشان كرد: در حال حاضر 60 شركت مديريت صادرات در شهركهاي صنعتي ايجاد شده است كه هر يك از اين شركت ها با توسعه صادرات مي توانند برنامه هدفگذاري را با كمك سازمان در سال جاري محقق سازند.

معاون سازمان صنايع كوچك: بهبود وضعيت شركت هاي مديريت صادرات

فرشاد مقيمي معاون سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در كارگاه ايجاد و توسعه شبكه هاي صادراتي با تمركز بر شركت هاي مديريت صادرات اعلام كرد:با توجه به ضرورت توسعه صادرات و بهبود وضعيت شركت هاي مديريت صادرات لايحه اي با همكاري متخصصان اين بخش تهيه شده است كه با بهره مندي از نظرات شركت هاي مديريت صادرات اين لايحه تكميل وجهت طرح در مجلس به دولت ارائه خواهد شد.

معاون سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران با اشاره به هدفگذاري توسعه صادرات غير نفتي تصريح كرد: در سال گذشته واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي 2ميليارد و 700ميليون دلار صادرات داشتند كه در سال جاري با كمك واحدهاي صادراتي اميدواريم اين رقم به 4ميليارد دلار افزايش يابد.

مقيمي در پايان ضمن تشريح برنامه هاي حمايتي سازمان اشاره اي به برقراري ارتباط و شبكه سازي بين شركت هاي مديريت صادرات داشت وخواستار همكاري شركت هاي مديريت صادرات در نهايي كردن متن پيش نويس لايحه حمايت از شركت هاي مديريت صادرات شد.

گفتني است، كارگاه ايجاد وتوسعه شبكه هاي صادراتي طي دو روز با تمركز بر شركت هاي مديريت صادرات EMC با محوريت برنامه ريزي استراتژيك بازار ، مروري بر كليات شبكه هاي صادراتي (شركت هاي مديريت صادرات ، اتحاديه ها، شبكه ها و كنسرسيوم ها )، ايجاد شبكه بين شركت هاي مديريت صادرات كشور برگزار شد.