معاون آموزش ابتدایی؛

تحقق عدالت آموزشی در دوره پیش‌دبستانی است

به گزارش نویدتهران،رضوان حکیم زاده با اشاره به اینکه دوره پیش دبستانی تأثیر و نقش زیادی در تربیت کودکان دارد و فرصت‌های برابر در یادگیری را فراهم می‌کند، گفت: شاخص پوشش پیش‌دبستانی، تنها شاخص نظام آموزشی است که مناطق محروم وضع بهتری دارند.
در بازدید سرپرست وزارت آموزش ‌و پرورش از معاونت آموزش ابتدایی، رضوان حکیم زاده ضمن قدردانی از این دیدار، اظهارکرد: در سند تحول بنیادین بر اولویت دوره ابتدایی تأکید شده است و شاخصه بارز آموزش ابتدایی دلبستگی همکاران این حوزه به مقوله کودکی و آموزش است.

٨میلیون دانش‌آموز و ۶۵درصد از مدارس در دوره ابتدایی است

وی گفت: معاونت آموزش ابتدایی سه دفتر دبستان، پیش‌دبستانی و آموزش عشایری و توسعه عدالت آموزشی وجود دارد و بیش از ٨ میلیون دانش‌آموز و ۶۵درصد از مدارس در دوره ابتدایی است.

حکیم زاده با اشاره به رویکردهای اصلی معاونت آموزش ابتدایی، اظهارکرد: پیاده کردن روح سند تحول بنیادین و محور قرار دادن تربیت در آموزش ابتدایی اولویت و مدنظر است.

معاون آموزش ابتدایی بابیان اینکه سرمایه‌گذاری در سال‌های اولیه کودکی در پیش‌دبستان است، گفت: کلید تحقق عدالت آموزشی در دوره پیش‌دبستانی است و این دوره تأثیر و نقش زیادی در تربیت کودکان دارد و فرصت‌های برابر در یادگیری را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: دولت ردیف بودجه به دوره پیش‌دبستانی تخصیص داد، با اختصاص این ردیف توانستیم کودکان در مناطق کم برخوردار کشور را تحت پوشش این دوره قرار دهیم.

حکیم زاده خاطرنشان کرد: شاخص پوشش پیش‌دبستانی، تنها شاخص نظام آموزشی است که مناطق محروم وضع بهتری دارند و ٧۴درصد نوآموزان در کشور تحت پوشش دوره پیش‌دبستانی هستند.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اینکه دومین رویکرد پرهیز از بزرگ سال ‌پنداری کودکان است، اظهار کرد: در دوره ابتدایی از بستر هنر، ورزش و فعالیت‌های دست ورز استفاده می‌کنیم وفعالیت‌هایی مانند؛ قصه‌خوانی، اتاق بازی و یادگیری، جایگزینی تکالیف مهارت محور به‌جای مشق شب، حرکت از حافظه محوری به سمت یادگیری پایدار و مهارت محور از این قبیل برنامه‌ها است.

وی بابیان اینکه نباید دانش آموزان را باکلاس‌های تست‌زنی درگیرکنیم، گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترین سرمایه‌های کشور، کودکان دوره ابتدایی هستند که از سرمایه نفت، معدن مهم‌تر هستند و حمایت از حریم کودکان و رشد آنان برای دست‌یابی به حیات طیبه را اولویت خود قرار داده‌ایم.

حکیم زاده با اشاره به مهم‌ترین چالش‌ها در معاونت آموزش ابتدایی، اظهار کرد: همکاران در معاونت آموزش ابتدایی تلاش مضاعف می‌کنند تا برنامه‌ها و فعالیت‌ها به‌خوبی انجام بگیرد.

وی با اشاره به اینکه موازی کاری ها باعث صرف انرژی بیشتر و اتلاف سرمایه می شود و عدم رسیدن به نتیجه مطلوب می شود، اظهار کرد: باید از انجام موازی کاری ها در معاونت‌ها جلوگیری شود، ازجمله اینکه معاونت آموزش ابتدایی متولی بازماندگان از تحصیل و انسداد مبادی بی‌سوادی است و این موضوع را پیگیری می‌کند.