قاسمی در پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا؛

بيان مكرر اتهامات بی اساس و دروغ، هيچ كمكی به جبران خطاهای راهبردی و بزرگ آمريكا در قبال ايران و منطقه طی دهه های اخير نخواهد كرد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان اخير آقای ركس تيلرسون وزير امور خارجه ايالات متحده بعد از ديدار با نماينده عالی سياست خارجی اتحاديه اروپا را اصرار بی مورد و لجاجت بی ثمر در تكرار اتهامات واهی نسبت به جمهوری اسلامی ايران خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار داشت: بيان مكرر اتهامات بی اساس و دروغ ، هيچ كمكی به جبران خطاهای راهبردی و بزرگ آمريكا در قبال ايران و منطقه طی دهه های اخير نخواهد كرد و متهم كردن ساير كشورها علاج درد ها و زخم های عميق و كهنه باقی مانده از سياست های تجاوز كارانه و زياده خواهی های آمريكا در اين منطقه نخواهد بود.

قاسمی تصریح كرد: تا زمان باقی است آقای تیلرسون بكوشد با واقعیات و تاريخ منطقه و سياست های آمريكا و آثار و عواقب آن كه به بحران های شديد و كشتار صد ها هزار زن و كودک و انسان بيگناه منجر شده است، بيشتر آشنا شود و آنگاه به اظهار نظر و قضاوت اهتمام ورزد.

وی در ادامه گفت : ايران خود يكی از قربانيان سياست های مداخله جويانه، كودتا و استبداد ناشی از اقدامات كشور متبوع ايشان است و امروز به عنوان كشوری كه در خط مقدم مبارزه با تروريسم در منطقه و جهان تلاشی بزرگ داشته است شناخته مي شود. بی ترديد ناديده انگاشتن اقدامات خطير ايران در كمک به ثبات، امنيت و مبارزه با تروريسم و ايراد اتهامات دروغ ، تنها می تواند ناشی از عصبانيت اين كشور از مبارزه بی امان جمهوری اسلامی ايران در ايفای نقشی انسانی و ثبات ساز و مبارزه با تروريسم و سند و نشانه ای از حمايت آمريكا از تروريسم در منطقه باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد که ايران با قدرت تمام و در چارچوب تمامی موازين اخلاقی و رعايت تمام هنجارهای تعريف شده بين المللی و با توانمندی بسيار در جهت كمک به ثبات و امنيت و مبارزه با تروريسم و جنگ افروزی و بدون توجه به دروغ های بد خواهانِ مردم منطقه، به تلاش های سازنده خود مسئولانه ادامه خواهد داد.