با حضور وزیر بهداشت؛

بزرگترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه در کرج به بهره برداری رسید

به گزارش نویدتهران،بزرگترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه که با سرمایه گذاری مشترک دو شرکت ایرانی و فرانسوی در منطقه ویژه اقتصادی پیام در کرج ساخته شده، با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.

این کارخانه با مشارکت شرکت پیشرو تشخیص فردآور و شرکت ماکوفارما فرانسه تحت عنوان کارخانه  ماکوفارما فردآور  در زمینی با زیربنای ۷۰۰۰ متر مربع با سهم ۵۰ درصد فرانسه و ۵۰ درصد ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام در کرج ساخته شده است.

سرمایه گذاری شرکت فرانسوی برای این پروژه ۱۰ میلیون یورو و شرکت ایرانی ۵۰ میلیارد تومان به صورت ارزی و ریالی بوده است.

تکنولوژی ساخت کیسه خون شرکت ماکوفارما به ایران منتقل شده و تجهیزات تولید وارد کشور شده و توسط متخصصین فرانسوی و با همکاری مهندسین و متخصصین ایرانی نصب و راه اندازی شده است.

با بهره برداری از این کارخانه برای ۴۰۰ متخصص ایرانی اشتغال ایجاد می شود.

ظرفیت سالیانه تولید این کارخانه دو میلیون کیسه خون برای مصرف داخلی و ۸ میلیون کیسه خون جهت تامین بازار منطقه ای کشورهایی همچون ترکیه، روسیه، کشورهای عربی و بازارهای اعلام شده از سوی ماکوفارما است.