همزمان با روز حمايت از صنايع كوچك و در سال حمايت از كالاي ايراني؛

بزرگترين نمايشگاه توانمندي‌هاي صنايع كوچك ايران برگزار مي‌شود

به گزارش نویدتهران،، اين نمايشگاه از 21 تا 23 مردادماه از ساعت 10 تا 21 در مصلي تهران برپا خواهد بود.
بيش از يك هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط از ايران و جهان آخرين توانمندي‌هاي خود را در عرصه توليد براي بازديدكنندگان به نمايش درخواهند آورد.

حضور واحدهاي صنعتي از كشورهاي اروپايي، آفريقايي و آسيايي در كنار مقامات دولتي، سفرا و رايزن‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي از ويژگي‌هاي قابل توجه نمايشگاه امسال خواهد بود.

شايان ذكر است كه سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در حال برنامه ريزي براي افتتاح اين نمايشگاه توسط مقامات ارشد كشور است.

اين سازمان توسعه اي در راستاي حمايت از صنايع كوچك و متوسط و در سالي كه به نام حمايت از كالاي ايراي نامگذاري شده است همه مردم را جهت حضور در اين رويداد بزرگ و بهره مندي از توان داخلي صنايع كوچك و متوسط موجود كشور دعوت كرده است.