سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

برگزاری چهل و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد

به گزارش نویدتهران،سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، چهل و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را برگزار می کند.
سازمان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با صدور فراخوان از برگزاری چهل و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد جشنواره بین المللی فیلم رشد از 24 آبان ماه لغایت 1 آذر ماه سال جاری خبر داد.

در قالب این جشنواره هفدهمین جشنواره فرهنگیان و دانش‌آموزان و چهارمین جشنواره دانشجو معلمان فیلم‌ساز برگزار می شود.

بر اساس این فراخوان، شرکت کنندگان باید فـــــــرم فراخوان الکترونیکی را با توجــــــه به آیین‌نامه جشـــــــنواره تکمیـل و از ســــایت Festival.roshd.ir کــــد رهگیـــــری دریافت کنند و آثار ارسالی باید حداکثر تا تاریخ 3 مرداد 98به دبیرخانه جشنواره تحویل شود.

شایان ذکر است؛ کد رهگیری هنگامی به متقاضی اختصاص داده خواهد شد که تمامی اطلاعات خواسته شده به صورت صحیح وارد شده باشد، ارسال نسخه فیلم بر روی DVD به همـــــراه کد رهگیری به صورت حضوری یا پستی صورت گیرد لذا فیلــم‌هایی که فاقد کد رهگیری باشند در جشــــنواره حضور نخواهنــد یافت.

موضوعات جشنواره:

1-رونق تولید

-رونق تولید،حمایت از کالای ایرانی ،تولید مقاومتی، اقدام و عمل-دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

۲ -تعلیم و تربیت اسلامی

-سیره و زندگی حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین-آموزه‌های قرآن کریم، نماز و فرایض دینی -جلوه‌های ایثار (شهادت، از خودگذشتگی، بسیج و فرهنگ بسیجی)

۳ -فرهنگ و تمدن

– فرهنگ و تمدن ایران اسلامی -پاسداشت زبان و ادب فارسی-مشاهیر و فرهیختگان

۴ -سبک زندگی

-حقوق شهروندی -شهـروند الکتـرونیکی-الگوی صحیح مصرف-حمایت از کالای ایـرانـی -انضبـاط اجتمـاعی (فــرهنگ رانندگی)

۵ -تعلیم و تربیت

-تجربیات معلمان، اساتید و دانشجومعلمان -دانش‌آموزان نیازمند به آموزش‌های خاص؛ مدارس عشایری؛ چند پایه نهضت سوادآموزی-نقش مؤثر خانواده و مدرسه در گسترش ارزش‌های اجتماعی

۶ -توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

-کارآفرینی، مهارت آموزی و اخلاق حرفه‌ای-آشنایی با مشاغل -ایمنی و بهداشت محیط کار-تولید ملی و اشتغال جوانان -بیمه تامین اجتماعی، امنیت شغلی و خانواده

۷ -مشارکت اجتماعی و فرهنگی

-نوع دوستی و کمک‌های بشردوستانه -تربیت بدنی و تندرستی؛ بهداشت فردی و اجتماعی -نوجوانان و جوانان، دوری از رفتارهای پرخطر -صلح، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز

۸ -حفظ سرمایه ملی

-حفظ محیط زیست و توجه به گونه‌های نادر گیاهان و جانوران در ایران -صیانت از ذخایر ملی (آب، خاک، گاز، نفت و …) -تأثیر قاچاق کالا بر تولید ملی و اشتغال زایی

۹ -علم و زندگی

-توجه به فناوری‌های نوین در عرصه علم و زندگی -توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر -دستاوردها و پیشرفت‌های علمی ایران امروز -نقش و کاربرد علم برای زندگی

۱۰- بخش ویژه

– تولید فیلم با توجه به موضوعات و عناوین کتاب‌های درسی-نقش و کاربرد مجلات رشد در مدرســـه -نقش مجلات رشـــد در افـــزایش مهــــارت‌های زندگی – نقش مجلات رشد در توسعه سواد خواندن و ایجاد رغبت به مطالعه

آدرس: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴وزارت آموزش و پرورش(شهید سلیمی) – پلاک ۲۷۰ – دبیرخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۸۷۴ -تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹ (داخلی۲۲۸ ) – ۸۸۳۰۱۴۷۹ -کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

پست الکترونیکی: festival۴۹@roshd.ir

آیین‌نامــه شرکت در ۴۹مین جشــنواره بین‌المللی فیلــم رشد،هفدهمین جشنواره بین‌المللی معلمان و دانش‌آموزان و چهارمین جشنواره دانشجو معلمان فیلم‌ساز را اینجامشاهده کنید!