مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه خبر داد:

برگزاری اولین کارگاه آموزشی بررسی ملی الگوی مصرف غذایی خانوارهای ایرانی

به گزارش نویدتهران،اولین کارگاه آموزشی بررسی ملی الگوی مصرف غذایی خانوارهای کشور برای مدیران و کارشناسان تغذیه ۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور، توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این کارگاه، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در مورد ضرورت و کاربرد اطلاعات بررسی مصرف غذایی خانوارها توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: اطلاعات بررسی مصرف خانوارها در سیاستگذاری های غذا و تغذیه در سطح كلان و در حیطه های توليد، توزیع، واردات و صادرات غذایی و قيمت گذاری اقلام غذایی لازم است.

وی ادامه داد: همچنین دربرنامه ريزي هاي تغذيه اي، اجراي مداخلات و حمايت هاي لازم براي دستيابي به مواد غذايي مغذي، سالم و مطابق با عادات و ترجيحات افراد جامعه و آموزش افراد جامعه در راستای انتخاب بهتر غذا به منظور حفظ سلامت و پيشگيری از بيماري های غیرواگیر لازم است الگوی مصرف غذایی مردم در مقاطع مشخصی مطالعه شده و عوامل خطر تغذیه ای بیماری ها شناسایی شود.

وی بیان کرد: کمک به تعیین وضعیت ناامنی غذا و تغذیه اي در جامعه و تدوین سبد غذایی مطلوب از دیگر کاربرد های مهم مطالعات بررسی مصرف غذایی خانوارهای کشور به شمار می رود.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از برگزاری کارگاه های آموزشی بررسی ملی مصرف غذایی خانوارهای کشور در چند مرحله برای کارشناسان تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بررسی با مراجعه به خانوار از شهریورماه در استان های کشور خبر داد.