كارگروه تخصصي ايمني صنعت برق تشكيل شد؛

بروزرساني استانداردهاي ايمني صنعت برق در دستور كار توانير

به گزارش نویدتهران،با تشكيل كارگروه تخصصي ايمني صنعت برق، تدوين و به روزآوري رويه ها، دستورالعمل ها و مقررات ايمني، تدوين روش يكپارچه تجزيه و تحليل و تصميم سازي حوادث در دستور كار توانير قرار می‌گیرد.

آرش كردي مديرعامل شركت توانير با ابلاغ احكام جداگانه اي، دستور تشكيل كارگروه تخصصي ايمني صنعت برق را صادر كرد.
بر اساس احكام صادر شده، تدوين و به روزآوري رويه ها، دستورالعمل ها و مقررات ايمني، تدوين روش يكپارچه تجزيه و تحليل و تصميم سازي حوادث، تهيه راهكارهاي پيشگيري از حوادث با استفاده از تجربيات و تجزيه و تحليل حوادث گذشته، تهيه و تدوين دستورالعمل تعيين صلاحيت ايمني پيمانكاران، تهيه و تدوين دستورالعمل ارزيابي عملكرد ايمني پيمانكاران از جمله وظايف كارگروه مذكور در سطح شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق خواهد بود.

همچنين توسعه توانمندسازي ايمني پيمانكاران در بخش HSE، تدوين آيين نامه هاي ايمني شهروندي و آموزش شهروندان درخصوص مخاطرات برق، تعامل با سازمانهاي خدمات رسان جهت توسعه فرهنگ ايمني برق، توسعه آگاهي و ارائه راهكارهاي تخصصي جهت پيشگيري از خطرات حوادث حريم شبكه هاي توزيع، فوق توزيع و انتقال از ديگر وظايف اين كارگروه عنوان شده است.

برپايه اين گزارش، سيداعتضاد مقيمي به عنوان رييس و عباس اخوان به عنوان دبير اين كارگروه و محمد جعفري، محمدعلي بهنود، عليرضا زندي گوهرريزي از شركت توانير، رضا ابراهيمي از شركت مديريت شبكه برق ايران، علي اسلامي از برق منطقه اي اصفهان، جعفر نصرتيان اهور از برق منطقه اي باختر، حميدرضا حبيبي از برق منطقه اي كرمان، حمزه عيسي زاده از برق منطقه اي گيلان، عنايت اله برون از برق منطقه اي خوزستان، منصور عزيزي از برق منطقه اي تهران، ابراهيم كهوري از برق منطقه اي هرمزگان، عليرضا حاج حسيني از برق منطقه اي يزد، ميلاد مصطفوي از برق منطقه اي مازندران، موسي ثاني از برق منطقه اي زنجان، محمدتقي زرنشان از برق منطقه اي خراسان، محمد اله داد مديرعامل توزيع برق مركزي، اكبر فرج نيا از توزيع برق آذربايجان شرقي، عبدالوحيد مهدوي نيا مديرعامل توزيع برق جنوب استان كرمان، محمدحسين شريعتي نسب از توزيع برق يزد، ريحانه رفيعي از توزيع برق استان اصفهان، محمدرضا حسيني از توزيع برق تهران بزرگ، رضا نيك پيام از توزيع برق شهرستان مشهد، ايرج واليزاده از توزيع نيروي برق همدان، وحيد قاضي پور از توزيع برق فارس، مسعود مكاري زاده از توزيع برق هرمزگان، عليمراد مرادي مديرعامل توزيع برق كردستان، محمد هاروني از توزيع برق چهارمحال و بختياري، رضا غفاري از توزيع برق مازندران، علي قلي نژاد از توزيع برق اردبيل، حميدرضا مسعودي از توزيع برق قزوين، حسين مهرانديش از توزيع برق سمنان و رضا نهاوندي از توزيع برق قم به عنوان اعضاي اين كارگروه منصوب شدند.