حجت‌الاسلام و المسلمین سعیدی:

برنامه‌های ما باید در راستای تعمیق معنویت و بصیرت باشد

به گزارش نویدتهران،رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با رئیس و معاونین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در نشستی صمیمی دیدار و گفت و گو کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی سعیدی در این نشست با بیان این که چهره‌های مصمم، قوی و فرهیخته‌ای در این سازمان وجود دارند، گفت: این موضوع در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نقطه امیدی برای برداشتن گام‌های بلند است.

وی افزود: باید از ظرفیت‌های ماموریتی، تولید فکر و اندیشه بیشتر بهره‌مند شویم.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: همه برنامه‌های ما باید در راستای تعمیق معنویت و بصیرت باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز در این جلسه ضمن تقدیر از رهنمودهای رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، گفت: جای خوشحالی است که رئیس این دفتر، انسانی تحول‌خواه است. آثار و نتایج این نگرش در آینده ارتش خود را نشان خواهد داد.

همچنین معاونین این سازمان نیز در این دیدار اهم اقدامات، برنامه ها و راهبردهای سازمان عقیدتی سیاسی را تشریح کردند.