وزير كشور در بدو ورود به استان يزد مطرح كرد؛

بررسى مسائل اقتصادي، اجتماعي و امنيتى استان يزد در ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي تامين

به گزارش نویدتهران،وزير كشور صبح امروز بدو ورود به استان يزد گفت: مسائل اقتصادي اجتماعي و امنيتي استان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور صبح امروز پنج شنبه 18 مرداد ماه در بدو ورود به استان يزد در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر يك روزه خود به اين استان اظهار داشت: با توجه به سفرهاي يك روزه اي كه به استانها مي رويم امروز توفيق شد كه در جمع مردم خوب استان يزد باشيم كه بر همين اساس مسائل اقتصادي اجتماعي و امنيتي استان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه افزود: جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان باحضور تمامي مسئولان و دست اندركاران اقتصادي برگزار و روند پيشرفت كارها بررسي و مسائل و مشكلات پيش رو جمع بندي و خدمت رئيس جمهور براي ابلاغ دستورات لازم ارائه خواهيم كرد.
وزير كشور با تاكيد بر اينكه مسئوليت اصلي ما در وزارت كشور حفظ امنيت است، تصريح كرد: امروز جلسه شوراي تامين با حضور مسئولان استاني برگزار و مسائل امنيت استان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.