استاد رشاد در مراسم اعطای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی:

برای حفظ هویت و عزت اسلامی و ایرانی باید به تولید علوم اسلامی بپردازیم

به گزارش نویدتهران،رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رشاد گفت: در هیچ کجای دنیای اسلام، به اندازه دانشگاه های ایران فلسفه های غربی ترجمه و تدریس نمی شود و همه علوم انسانی غربی هم باطل نیستند و آثار خوبی هم از خود در برخی مواضع برجا گذاشته اند؛ اما آن چیزی که مهم است تولید علوم اسلامی است.
استاد رشاد امروز در مراسم اعطای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی که در سالن همایش های مدرسه امام کاظم (ع) در قم برگزار شد با بیان اهمیت اسلامی سازی علوم انسانی گفت: مراکز علمی در اسلامی سازی علوم انسانی در آغاز راه هستند و تا رسیدن به مقصد نهایی خود فاصله دارد.
وی ادامه داد: علوم انسانی شامل سه دسته است که دسته اول آن شامل قضایای گزارشی است که حالت انسان را توصیف و وقایع را پیش بینی می کند؛ دسته دوم علوم انسانی شامل باید و نباید هاست و دسته سوم نیز شامل توصیفات و شاید ها و نشاید ها را شامل می شود.
استاد رشاد ادامه داد: مجموعه معارف و دانش های تمامیت خواه نیز بخشی از علوم انسانی است که امروز ذهن و فکر تمام بشریت را درگیر خود کرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد : جامعه شناسی معرفت و دیگر شاخه های علوم اجتماعی در حوزه علوم انسانی نفوذ کرده که یکی از دلایل مهم این امر این است که دامنه علوم ثانی جایگاه بالایی را در زندگی پیدا کرده است.
وی با اهمیت علوم ثانی تاکید کرد: علی رغم تمام اهمیتی که این علوم در زندگی بشر دارد اما هرگز نمی توانند در جایگاه علوم انسانی قرار گرفته و خلا آن را پر کند چرا که حیات امروز انسان در سیطره علوم انسانی است؛ چالش اصلی امروز دین با حوزه علوم انسانی است چرا که علوم طبیعی از همان ابتدا بعثت پیامبران در برابر نگاه های انبیا قرار داشتند اما مبارزه علوم ثانی با دین مبارزه خاموش است.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: در هیچ کجای دنیای اسلام به اندازه ایران فلسفه های غربی در دانشگاه های ایران ترجمه و تدریس نمی شود و همه علوم انسانی غربی هم باطل نیستند و آثار خوبی هم از خود در برخی مواضع برجا گذاشته اند اما آن چیزی که مهم است تولید علوم اسلامی است.
استاد رشاد عنوان کرد: علوم انسانی رایج و علوم انسانی سکولار حیلت علمی جهان اسلام را مدیریت می کند و سبب شده تا زندگی مسلمانان در بحران و چالش های بزرگ روبه شده و فقه و اخلاق اسلامی به حاشیه رانده شود .
وی ابراز کرد: تقریبا جز کشور ایران و به برکت حوزه های علمیه تمام نخبگان کشورهای اسلامی تربیت شده مراکز علمی غربی هستند و برای حفظ هویت و عزت اسلامی و ایرانی باید به تولید علوم اسلامی بپردازیم.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: تولید علوم اسلامی صرفا از دست حوزه های علمیه بر می آید چرا که چنانچه کسی مجتهد نباشد نمی تواند به نظریه پردازی علوم اسلامی بپردازد.
استاد رشاد تاکید کرد: تولید علوم انسانی اسلامی تکلیف عینی جامعه حوزوی است و جز با به میان آمدن حوزه ها در راستای اسلامی سازی علوم انسانی این راه به مقصد نخواهد رسید.
وی تاکید کرد: مسئله و مشکل امروز جامعه علمی با علوم غربی در عرصه نظر است نه کاربرد و بومی سازی علوم غربی کاربرد ابزاری علوم انسانی نه اسلامی سازی علوم اسلامی چرا که علوم انسانی محقق غربی مشخصات و هویت ثابت و خاص خود را دارد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطر نشان کرد: برای اسلامی سازی علوم انسانی باید مبانی این علوم با مبنا و منطق اسلام تنظیم شده و از روش شناسی خاص اسلام استفاده کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: واقعیت این است که حوزه های علمیه با علوم انسانی غربی بیگانه است و افتتاح مراکز و رشته های تخصصی حوزوی هم در اسلامی سازی علوم خروجی نداشته و لازم است تا شیوه عمل را تغییر کنیم.
استاد رشاد تصریح کرد: برای اسلامی سازی علوم انسانی باید این علوم همراه با فقه و اخلاق و با شیب ملایم و آرام تدریس شود تا طلاب در سطوح بالاتر با حفظ علاقه و استعداد خود جذب در علوم و گرایش هایی مربوطه شود که در همه مراحل تحصیل در فقه و اجتهاد ضروری است.
وی ادامه داد: چالش و مشکل اول و اصلی نظام، دیانت امروز جامعه و رقیب اصلی مراکز حوزه های علمیه در حال حاضر علوم انسانی است و راه حل مبارزه با این معضل نیز تربیت مجتهد متخصص در دامن حوزه های علمیه است.