از سوی رئیس قوه قضاییه؛

بخشنامه «برخورد با ورود سلاح و مهمات غير مجاز به كشور» ابلاغ شد

به گزارش نویدتهران،بخشنامه «برخورد با ورود سلاح و مهمات غير مجاز به كشور» از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه

به واحدهاي قضايي سراسر كشور

برابر گزارش های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استانهای کشور از جمله آذربایجان غربی ، کرمانشاه، کردستان ، ایلام ، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است . همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشورهای همسایه به خصوص در مرزهای غربی کشور روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملاً برنامه ریزی شده و هدفمند صورت می گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد ؛ لذا مؤکداً یادآور می گردد :

قضات محترم دادسراهای عمومي و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش هاي راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع ، تعقیب متهمان ، صدور قرارهای تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.
۲- قضات محترم محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع ، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و ساير قوانين و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.

۳- براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسراها و دادگاهها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری ها و دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها بر روند رسیدگی به پرونده ها نظارت کامل داشته باشند. ۵-۱۱۴

صادق آملی لاريجاني

۹۶/۹/۱۴