دادستان اردبیل تاکید کرد:

با تصادفات صوری و ساختگی برخورد می کنیم

به گزارش نویدتهران،ناصر عتباتی گفت: در برخی از شرکت های بیمه بوروکراسی طولانی برای پرداخت خسارت ها وجود دارد که در پرداخت خسارت به ویژه خسارت های فوتی و جرحی موجب بروز بسیاری از مشکلات می شود.

وی تأکید کرد: شرکت های بیمه مکلف هستند در کوتاه ترین زمان ممکن و با آسان سازی روند پرداخت خسارت نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام نمایند و از طولانی کردن مراحل اداری پرونده های که موجب بروز مشکلات به مردم شود خود داری کنند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل همچنین هماهنگی بیشتر مجموعه سیستم قضایی، پلیس انتظامی، پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی، شرکت های بیمه و پزشکی قانونی برای تشخیص سریع تصادفات صوری و ساختگی را خواستار شد و افزود: با افرادی که با صحنه سازی صوری سعی دارند با استفاده از خلاء های قانونی از شرکت های بیمه خسارت دریافت کنند طبق قانون به شدت برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته در بحث ایمن سازی جاده ها استان اردبیل از آمار خوبی در بحث کاهش تصادفات برخوردار است به ویژه در شمال استان که اکثر تصادفات در جاده های آن مناطق رخ می دهد تمهیدات و اقدامات لازم برای کاهش وقوع تصادف انجام گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل همچنین راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به تصادفات در استان را ضروری دانست و گفت: مسلماً راه اندازی این مجتمع در تسریع به رسیدگی ها و جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری می کند.