معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه:

با افزایش پرونده های مربوط به آب روبرو هستیم

 

به گزارش نویدتهران،معاون دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به مسئله کم آبی در کشور گفت:از سال 91 تا 95 با افزایش پرونده های مربوط به آب روبرو هستیم که نگران کننده است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در سدسازی ها و دیگر پروژه ها به آلودگی محیط زیست و منابع آبی توجه نمی شود، افزود: اخیرا با رییس محیط زیست جلسه ای داشتیم و قرار شد که با جدیت به موضوع آب پرداخته شود.
محمد جواد حشمتی گفت: افراد از جای دیگری برای ما مشکل آب به وجود نیاورده اند بلکه این وضعیت دست پخت اِعمال مدیریت ناصحیح است و با عملکرد ناصحیح این وضعیت را ایجاد کرده ایم.
حشمتی با اعلام اینکه بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، گفت: در همه دنیا معمول است بین 20 تا 40 درصد از ذخایر استفاده می شود اما در کشور ما بالای 100 درصد برداشت داریم که نشان دهنده عمق فاجعه است.
وی با اشاره به اینکه بلایی که بر سر دریاچه های بختگتان، ارومیه و… آمده نتیجه عملکرد مدیریتی است، ادامه داد: باید از تمامی ظرفیتها برای اجرای قوانین استفاده کرد اما در حال حاضر دستگاه های متولی بعضا خودشان برای اجرایی کردن این قوانین عزم جدی ندارند.