رییس سازمان غذا و دارو:

باید شفاف و مسئولانه عمل کنیم/ مسئولیت اجتماعی سازمان غذا و دارو باید متوجه منافع عمومی در آینده باشد

به گزارش نویدتهران،رییس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی این سازمان محدود به زمان حال و کوتاه مدت نیست و باید متوجه منافع عمومی در آینده باشد.

دکتر غلامرضا اصغری، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با برشمردن مسئولیتها و وظایف سازمان غذا و دارو عنوان کرد: در کنار وظایف و مسئولیت های علمی، فنی و قانونی در حوزه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد آرایشی و بهداشتی، اهداف و وظایف سه گانه اجتماعی شامل ارتقای شفافیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی سازمان، از فصول مهم اهداف و راهبرد سازمان ها از جمله سازمان غذا و دارو است و چه بسا این راهبردهای اجتماعی بر همه سیاست ها، وظایف و مسئولیت های سازمان باید احاطه داشته باشد و در این بین بطور اخص نقش روابط عمومی، محوری و اساسی است .

رییس سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: بنیاد اصول اخلاقی جایی است که در آن منافع عمومی مورد تمرکز قرار بگیرد. حفظ منافع عمومی نیز در گامهای نخست بدون بهبود دسترسی به اطلاعات و اطلاع رسانی بهنگام و جامع مقدور نیست و از آن به شفافیت در همه وجوه از سیاستگذاری تا اجرا تعبیر می شود.

وی افزود: ارتقای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی سازمان و بالتبع صنعت دارو و صنعت غذا نیزاز ضرورتهای ارتقای سلامت هست و بعنوان بخشی از نظام سلامت نمی‌توانیم بدون لحاظ کردن ملزومات این مهم، گامهای بلندی برداریم، سرمایه اجتماعی، موتور محرکه توسعه صنعت غذا و دارو است و در این راه باید از هر فعل و عاملی که به نوعی سرمایه اجتماعی را تحت الشعاع قرار می دهد پرهیز کرد و اشتغال به سرمایه فیزیکی نباید موجب غفلت شود و همه ما در دولت و بخش عمومی و خصوصی باید از آن مراقبت کنیم.

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو همچنین اظهار داشت: رویکرد سازمان ضرورتا باید معطوف به مسئولیت اجتماعی شود، مسئولیت اجتماعی سازمان غذا و دارو حتی فراتر از شرح وظایف نوشته و نانوشته این سازمان هست، مسئولیت اجتماعی ما محدود به زمان حال و کوتاه مدت نیست و باید متوجه منافع عمومی در آینده باشد.

وی افزود : نقش سازمانهای دولتی در پیشبرد به سمت رویکردهای مذکور در کشوری با مختصات ایران ما در کنار سازمانهای مردم نهاد و بخش عمومی پر رنگتر و حایز اهمیت بیشتری است، اگرچه تمام پیکره سازمان در مقابل این رویکردها مسئول و پاسخگو هستند ولی نقش روابط عمومی ها در جهت گیری و شکل دهی رفتار و روابط درون سازمانی و برون سازمانی در راستای این رویکردهای اجتماعی، علیحده است و روابط عمومی ها باید راهبردها و کنش خود را در این مسیر طراحی و اجرا کنند، حکمرانی خوب و مطلوب در گرو رویکرد اجتماعی است، باید شفاف و مسئولانه عمل کنیم ، این تکلیف تک تک اعضا است و روابط عمومی در فرهنگ‌سازی و گسترش این نگاه، نقش محوری خواهد داشت.