ربیعی:

باید به فلسفه تعاون برگردیم

به گزارش نویدتهران،سخنگوی دولت با اشاره به تاکید قانون اساسی بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور گفت: باید به فلسفه تعاون برگردیم. فلسفه و نگاه ترکیبی از ارزش های سنتی جامعه و نیازهای اقتصادی می تواند این بخش را پویاتر کند.

«علی ربیعی» امروز سه شنبه در مراسم روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس اتاق تعاون ایران با طرح این پرسش که چرا با وجود تاکید قانون اساسی بر موضوع تعاون در اقتصاد، ما به سهم ۲۵ درصدی آن دست نمی یابیم؛ گفت: کشور سال هاست به دنبال افزایش سهم تعاون در اقتصاد بوده و در قانون اساسی کمتر کشوری به این موضوع تا این اندازه پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل استیضاح من این بود که چرا سهم تعاون ۲۵ درصد نشده است، گفت: اینکه چرا ما از کیک اقتصاد نمی توانیم ۲۵ درصد به دست آوریم سوال تکراری است؛ معتقدم ما در جایی از مسیر به انحراف رفتیم؛ از جایی انقطاع ایجاد شد و انحراف را به وجود آورد. ما به تعاون دو رویکرد سنتی و مدرن داریم. انحراف از جایی شروع شد که ما بدون پشتوانه های سنتی و بدون توجه به عقبه سنت های تعاون در ایران، با روش مدرن، بحث تعاون را دنبال کردیم.

ربیعی ادامه داد: روح تعاون در موسسه تعاونی جمع شدن پول های اندک برای کارهای بزرگ است تا بتواند افراد بیشتری را به انتفاع برساند و با صندوق تعاون فرودستان جامعه را دستگیری کند. اما نگاه دوم با قطع شدن فلسفه این بخش ما را به موسسات اعتباری-تعاونی رساند که باید سال ها جواب این موسسات را بدهیم.
‌سخنگوی دولت یادآورشد: شهید بهشتی متاثر از الگوهای حمایت اجتماعی بود. ایشان در افکار خود سنت های تعاون در ایران را، هم بر اساس سنت های دینی و هم ارزش های ملی در حوزه تعاون به عنوان ترکیبی در ذهن داشت؛ امروز هم باید به این نگاه ترکیبی برگردیم.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم نگاه مدرن را تعطیل کنیم، ما به جامعه ای متعادل نیاز داریم که در دل آن تعاون هم رشد خواهد کرد؛ در غیر این صورت ما به پوسته هایی از شرکت ها تبدیل می شویم که آنها اگر مزایایی وجود داشته باشد می‌مانند و در غیر این صورت کوچ می کنند.

ربیعی با اشاره به وجود نهاد اتاق تعاون در کشور گفت: تنها نهاد مدنی بزرگ در کشور اتاق تعاون است که باید برای سهم تعاون بجنگد و آن را حفظ کند. ما باید به متنی بازگردیم که نه تنها ۲۵ درصد بلکه نوع کنش های بیشتری را هم در جامعه رقم بزند. ترکیبی از ارزش های سنتی جامعه و نیازهای اقتصادی می تواند با همان ترکیب مورد نظر شهید بهشتی، این بخش را پویاتر کند.