در یازدهمین شب از ماه مبارک رمضان؛

بازدید شبانه وزیر بهداشت از چندین بیمارستان تهران

به گزارش نویدتهران،وزیر بهداشت در ادامه بازدید های شبانه خود در ماه مبارک رمضان از مراکز درمانی پایتخت، از سه بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)، شهید هاشمی نژاد و حضرت رسول(ص) تهران بازدید کرد.

دکتر سید حسن هاشمی شب گذشته در یازدهمین شب از ماه مبارک رمضان در بازدید های خود از این سه بیمارستان که تا ساعات اولیه بامداد امروز ادامه داشت، ضمن گفتگو با پرسنل و همراه بیماران، از بیماران این بیمارستانها نیز عیادت کرد.
وزیر بهداشت ابتدا از بخش های اورژانس، PICU و NICU، آزمایشگاه ژنتیک پزشکی، دیالیز و جراحی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع) تهران بازدید کرد.
دکتر هاشمی همچنین از بخش های اورژانس، دیالیز، اندویورولوژی و لاپاراسکوپی، جراحی، اورولوژی و اتاق های عمل بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران نیز بازدید کرد.

وزیر بهداشت همچنین از بخش های اورژانس، اتاق های عمل جنرال و چشم پزشکی و ICU بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران بازدید کرد.

در جریان بازدید وزیر بهداشت از این بیمارستانها، همراهان بیماران علاوه بر مطرح کردن مشکلات خود با دکتر هاشمی، از خدمات ارزشمند پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانها تشکر کردند.

گفتنی است روز پنج شنبه جلسه ای با حضور برخی از معاونین و مدیران وزارت بهداشت، رییس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی ایران و روسای بیمارستانهای شهدای یافت آباد، شهدای هفتم تیر، فیروز آبادی، حضرت علی اصغر(ع)، شهید هاشمی نژاد و حضرت رسول اکرم(ص) به منظور بررسی و رفع مشکلات این بیمارستانها برگزار خواهد شد.